Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Konferencja "IT FITNESS TEST 2022" w ZST Rzeszów

Opracowanie: Jolanta Wilkos. Opublikowano: 14 czerwca 2022r.

Podsumowanie Konferencji IT FITNESS TEST 2022 w ZST w Rzeszowie

W dniu 27 maja w auli naszej szkoły odbyła się konferencja, której organizatorem był Pan wicedyrektor Eugeniusz Bury. Głównym tematem konferencji było przedstawienie założeń IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej, lekcja pokazowa na której uczniowie podeszli do rozwiązywania test kompetencji oraz podsumowanie wyników uzyskanych przez uczniów naszej szkoły w teście kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej, który po raz pierwszy odbywa się jednocześnie na terenie czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Badanie kompetencji cyfrowych trwało w naszej szkole w dniach od 23 do 27 maja. Cyfrowy sprawdzian zdawali uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich kierunku technik informatyk oraz uczniowie pierwszych i drugich klas kierunku technik programista.
W piątek ich zmaganiom przypatrywali się zaproszeni na konferencję goście m.in. Dyrektor Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab Tomasz Skoczylas, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – Tomasz Kamiński oraz Pan Mateusz Matuszewski - Wydział Edukacji. W konferencji uczestniczył zdalnie również Pan Michał Kanownik Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska oraz Pan Maciej Korus Project Manager – CEE Digital Coalition Związku Cyfrowa Polska.

IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej to darmowy, publiczny test umiejętności cyfrowych online, który pozwoli zbadać poziom kompetencji IT wśród uczniów i nauczycieli w kraju w obszarach takich jak: internet i bezpieczeństwo, a także zdolności wykorzystywania narzędzi do współpracy online i sieci społecznościowych oraz z zakresu rozwiązywania złożonych problemów. Ogólnopolskie testowanie potrwa do końca roku szkolnego. Za IT Fitness Test 2022 stoi branża cyfrowa i nowych technologii z państw Grupy Wyszehradzkiej, w Polsce projektem kieruje Związek Cyfrowa Polska. Sprawdzian współfinansowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego i jest przeprowadzany w naszym kraju przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego. Uczestniczący w nim uczniowie nie tylko otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskany przez nich wynik, ale także staną do walki o nagrody takie jak konsole do gier, tablety, głośniki czy słuchawki.

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie ZST w Rzeszowie w każdej z badanych kategorii w teście uzyskali wyniki powyżej wyników ogólnopolskich. Łącznie wynik uzyskany z testu przez uczniów ZST w Rzeszowie, to 50%, natomiast w szkołach średnich w Polsce średni wynik to 41%. Najwyższy wynik z testu uzyskali uczniowie: Krystian Urban z klasy 2ct – 96%, Eryk Lis z klasy 1bt – 92% oraz Kacper Piękoś z klasy 3bts – 88%.Konferencji przysłuchiwała się spora grupa uczniów ZST. Patronat medialny nad przedsięwzięciem roztoczyło Polskie Radio Rzeszów.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów! Koordynatorzy projektu w ZST w Rzeszowie: Jolanta Wilkos, Wojciech Nabożny.