Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

XXVII edycja konkursu "Patron naszej szkoły"

Opracowanie: Urszula Kalandyk. Opublikowano: 14 czerwca 2022r.

W dniu 9 czerwca 2022 odbyła się XXVII edycja konkursu wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim "Patron naszej szkoły". Konkurs ten na stałe wpisał się już do tradycji naszej szkoły i tradycyjnie biorą w nim udział tylko uczniowie klas pierwszych. Zaznaczyć trzeba, że przez ćwierć wieku uczniowie naszych pierwszych klas dzielnie walczyli o zwycięstwo w konkursie.

Nad przebiegiem Konkursu czuwała komisja w składzie:Dyrektor Eugeniusz Bury, Profesor Urszula Kalandyk, Profesor Teresa Malczewska, Profesor Jolanta Wilkos oraz Profesor Aleksandra Kapelewska. W konkursie brali udział reprezentanci poszczególnych klas: Klasa I at – wychowawca Renata Kontek, Klasa I bt– wychowawca Urszula Kalandyk, Klasa I ct– wychowawca Krzysztof Guzik,Klasa1dt - wychowawca Katarzyna Książek, Klasa 1et wychowawca Anna Poźniak Klasa 1L0 – wychowawca Monika Konior Oleszko.

Zacięta walka toczyła się o Puchar Przechodni, dofinansowania do imprez klasowych. W tym miejscu należy zaznaczyć ze głównym sponsorem Konkursu jest Rada Rodziców.Oprócz części teoretycznej poświęconej Kwiatkowskiemu, w których startowały 3-osobowe drużyny z poszczególnych klas, zostały przeprowadzone również inne konkurencje. Młodzież oceniła przesłane wcześniej anonimowe prezentacje z zakresu życia i działalności Eugeniusz Kwiatkowskiego, rozwiązywała quizy w formie elektronicznej i odpowiadała na pytania o Patronie i w konkursie interdyscyplinarnym. Wysoko oceniona została konkurencja w której klasy maiły przestawić hasło reklamujące szkołę i kalambury. Suma punktów ze wszystkich konkurencji zadecydowała o zwycięstwie klasy 1c. Drugie miejsce zajęła klasa 1e, a trzecie z taką samą ilością punktów - po 10 konkurencjach - klasy 1lo i klasa 1b. Gratulujemy!!!