Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

"Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach"

Opracowanie: Małgorzata Prokop. Opublikowano: 14 czerwca 2022r.

Od 27 maja do 2 czerwca 2022 młodzież naszej szkoły wraz z uczniami Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie na zaproszenie PZPW Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, uczestniczyła w projekcie pn. "Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach"". Całe przedsięwzięcie było finansowane w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Podczas pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu uczniowie wymieniali się doświadczeniami i wspólnie pogłębiali wiedzę na tematy związane z ekologią i nauką zachowań i działań proekologicznych. Młodzież uczestniczyła w wycieczkach m.in. do Zamku i całego kompleksu parkowego w Łańcucie, skansenu archeologicznego w Trzcinicy Karpacka Troja, poznawali ścieżkę przyrodniczą W. Szafera czy rezerwat przyrody Lisia W ramach wspólnego projektu uczniowie obu szkół mieli zorganizowane warsztaty plastyczne o tematyce proekologicznej, podczas których malowano koszulki, plakaty wykonywano ozdoby. Natomiast uczniowie naszej szkoły w ramach polskiej gościnności podczas spaceru po Rzeszowie pokazali gościom z Litwy rzeszowski rynek z Ratuszem, zamek Lubomirskich, klasztor Bernardynów wraz z ogrodami zwracając uwagę na czyste, zadbane i pięknie ukwiecone miasto. Na zakończenie projektu odbyło się wspólne podsumowujące spotkanie na którym gościliśmy w Czudcu Panią Edytę Niemiec - dyrektora ZST i Panią Krystynę Wróblewską dyrektora PCEN oraz gospodarza miejscowości gdzie mieszkaliśmy Pana wójta Andrzeja Ślipskiego. Co dobre, to się szybko kończy, dlatego z niecierpliwością czekamy na spotkanie za rok. W załączniku relacja fotograficzna z realizacji projektu.