Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Lekcja żywej historii ze Stanisławem Alotem

Opracowanie: Józef Stalec. Opublikowano: 9 marca 2023r.

W auli naszej szkoły odbyła się lekcja żywej historii poprowadzona przez Pana Stanisława Alota, działacza podziemnej "Solidarności" w okresie stanu wojennego, a obecnie przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów "Solidarność". Lekcja miała na celu nie tylko przekazanie wiedzy historycznej, ale także rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią, aktywnością społeczną, przybliżenie ideałów i wartości "Solidarności".

Do powstania tego ruchu doprowadziły m.in. protesty robotnicze czerwcu 1956 w Poznaniu, fala strajków w grudniu 1970 roku i w czerwcu 1976 roku, wreszcie wydarzenia, które rozpoczęły się w lipcu 1980 roku w Świdniku, a następnie przeniosły na teren Stoczni Gdańskiej. Zasięg tych ostatnich protestów był tak ogromny, że władze poszły na ugodę i podpisały porozumienia, które 17 września 1980 roku powołały do istnienia "Solidarność".

Pan Stanisław Alot podczas lekcji skupił się - jak wspomniano - nie tylko na latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, ale poszerzył kontekst historyczny o wydarzenia dużo wcześniejsze, przygotowujące grunt pod "wybuch" polskiej Solidarności (druga wojna światowa, nowe granice Europy po jej zakończeniu, "burzliwe" społecznie lata siedemdziesiąte w Polsce). Swój przekaz wzbogacił materiałami źródłowymi w postaci prasy solidarnościowej, ulotek, plakatów oraz osobistych pamiątek, zgromadzonych przez lata.

Bardzo interesujące i cenne dla zebranych było szczególnie to, co sam Gość doświadczył w swojej pracy zawodowej i działalności opozycyjnej: jako zatrudniony w Kopalni Siarki w Jeziórku koło Tarnobrzega, potem - nauczyciel i przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, a po zwolnieniu i objęciu zakazem pracy w szkołach średnich - w Szkole Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie. W międzyczasie był internowany w stanie wojennym (Załęże), wydawał i kolportował podziemne wydawnictwa (np. pisma "Kaganek", "Solidarność Trwa"), powołano go na przeszkolenie rezerwistów (Czerwony Bór na Podlasiu), inwigilowano przez całe lata osiemdziesiąte.

Choć podczas spotkania nie było mowy o tym, warto wiedzieć, że nasz Gość od schyłku lat osiemdziesiątych aż do przejścia na emeryturę pełnił wysokie funkcje związkowe, zawodowe (ZUS), angażował się w bieżącą politykę (AWS), współtworzył Grupę Ujawnić Prawdę w Rzeszowie, ciągle żywo interesuje się bieżącym życiem politycznym i społecznym. Na zakończenie tej wyjątkowej lekcji pozostał czas na pytania uczniów do Pana Stanisława Alota, na które bohater spotkania chętnie odpowiadał. Ta niecodzienna możliwość bezpośredniego spotkania z człowiekiem "Solidarności”, wymiany spostrzeżeń – była lekcją, która na długo pozostanie w pamięci uczniów i z pewnością pozwoli im dojrzalej spojrzeć na najnowszą historię Polski.