Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

XVII Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr"

Opracowanie: Piotr Kraska. Opublikowano: 28 grudnia 2022r.

Nasi uczniowie wzięli udział w XVII Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr". Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak w roku ubiegłym, uzyskała honorowy patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Przed konkursem na wniosek Opiekuna ze strony szkoły odbył się też próbny Konkurs „Bóbr" w celu sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności a także sprawdzenia sprzętu pod względem technicznym. W ramach ogólnoświatowego Konkursu z naszej szkoły wzięło udział 26 uczniów z klas kształcących się w zawodzie technik informatyk. Życzymy jak najlepszych wyników !!! Opiekunem i współorganizatorem konkursu ze strony szkoły był Pan Piotr Kraska.