Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Pakiet szkoleniowy i ubiorczy OPW dla uczniów z Liceum Nr XIV w Rzeszowie

Opracowanie: Edyta Niemiec. Opublikowano: 3 stycznia 2023r.

Kadeci z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV w Rzeszowie otrzymali pakiet ubiorczy i szkoleniowy OPW na rok szkolny 2022/23. Stało się to możliwe dzięki umowie podpisanej przez Gminę Miasto Rzeszów z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Pakiet ubiorczy OPW dla 28 uczniów składa się z: bluzy i spodni ubioru mundurowego, dwóch koszulek T-shirt w kolorze jednolitym, beretu granatowego typu drak blue o barwie numer 00008B/00139, zestawu oznak regulaminowych do ubioru, bluzy ocieplanej typu polar w kolorze jednolitym dla szkoły, plecaka taktycznego o pojemności 25 litrów w kolorze kamuflażu pantera, rękawicy i czapki zimowej czarnej. Wartość przyznanej na ten cel dotacji wyniosła 29 568.00 zł, stanowiąc 80% kwoty przewidzianej na realizację zadania. Pozostałe 20% kosztów (7 392.00 zł) przekazał Beneficjent jako wkład własny, co dało w sumie kwotę 36 960.00 zł.

W ramach pakietu szkoleniowego OPW zakupiono: kamizelki taktyczne, gumowe atrapy karabinka z pasem nośnym, repliki hełmu balistycznego, busole, okulary ochronne, repliki ASG z magazynkami w systemie AK, repliki pistoletu ASG i kabury do nich, maski ochronne do ASG, maski przeciwgazowe, saperki z pokrowcem, komplety do kwalifikowanej pierwszej pomocy, nosze medyczne, staze taktyczne, radiotelefony PMR (w zestawie), przybory do walki wręcz (gumowe atrapy noża, pistoletu, saperki , ochraniacz na głowę), makiety broni szkoleniowej - karabinka rozbieralnego systemie AK, repliki granatu ręcznego szkolnego, kurtki, lornetki, latarki czołowe, noże typu wojskowego. Wartość przyznanej na ten cel dotacji wyniosła 62 160.00 zł, stanowiąc 80% kwoty przewidzianej na realizację zadania. Pozostałe 20% kosztów w wysokości 15 540.00 zł. przekazał Beneficjent jako wkład własny. Zatem całkowity koszt przewidziany na realizację powyższego zadania wyniósł 77 700.00 zł.

Ministerialny program OPW znacząco wspiera placówki oświatowe w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Zakłada on zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane na różnych etapach edukacji w szkole średniej. Zajęcia te odbywają się przy wsparciu instruktorów wojskowych z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie.

Wszystkie te działania mają charakter perspektywiczny, zwłaszcza dla uczniów XIV LO, ponieważ mogą oni w przyszłości skorzystać m.in. z odbycia skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, preferencji w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach oraz stałe konsultacje przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnej do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.