Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie

Opracowanie: Aneta Tereszkiewicz. Opublikowano: 5 kwietnia 2023r.

W dn. 31.03.2023 r. po raz kolejny został zorganizowany w naszej szkole Dzień Otwarty. Była to wspaniała okazja dla uczniów szkół podstawowych, aby poznać naszą placówkę oraz jej ofertę edukacyjną. Uczniowie szkół podstawowych zostali powitani i oprowadzeni po szkole przez uczniów ZST - naszych przedstawicieli kierunków nauczanych w ZST. W tym dniu w pracowniach zawodowych i ogólnokształcących została przygotowana dla gości specjalna oferta:

  1. zwiedzanie pracowni do nauki przedmiotów zawodowych,
  2. stoisko wojskowe: składanie i rozkładanie broni na czas, pokaz ratownictwa, prezentacja sprzętu wojskowego,
  3. pokaz musztry wojskowej,
  4. konkurs informatyczno-sportowy,
  5. możliwość rozmowy z nauczycielami, uczniami, wypróbowania sprzętu, poznania tajemnic każdego zawodu oraz możliwości zdobycia pracy.

Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie

Przy okazji Dnia Otwartego wielu naszych uczniów zaprezentowało swoje talenty. ZST może pochwalić się licznymi sukcesami, znakomitą młodzieżą, która w murach naszej szkoły rozwija swoje skrzydła w dziedzinie, którą się interesuje. Bez ich zapału i kreatywności nie udałoby się stworzyć tak wspaniałej atmosfery panującej w tym dniu. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym Naszą Szkołę za uczestnictwo w Dniu Otwartym i zapraszamy ponownie, już w procesie rekrutacji do klas pierwszych - Czekamy! Serdeczne podziękowania należą się także nauczycielom ZST, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie tego wyjątkowego dnia.

Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych - podsumowanie