Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Innowacje edukacyjne w ZST - podsumowanie projektu Erasmus+ w Urban Lab Rzeszów

Opracowanie: Ireneusz Balawender. Opublikowano: 22 kwietnia 2023r.

Działanie realizowane jest w ramach akredytacji programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-096408, wniosku projektowego o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000067514 i jest współfinansowane przez Unię Europejską.

W dniu 20 kwietnia 2023r. w siedzibie Centrum Innowacji Miejskich URBAN LAB w Rzeszowie zorganizowaliśmy uroczyste podsumowanie realizacji projektu mobilności w ramach akredytacji programu Erasmus+ połączone z prezentacją jego rezultatów, wręczeniem certyfikatów i suplementów zawodowych dla uczestników mobilności – uczniów klasy II i III Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie – Technikum Nr 9 kształcących się w zawodzie technik programista.

Rozpoczęcie spotkania - wicedyrektor ZST Eugeniusz Bury Rozpoczęcie spotkania - dyrektor ZST Edyta Niemiec oraz wicedyrektor ZST Eugeniusz Bury Rozpoczęcie spotkania - dyrektor ZST Edyta Niemiec oraz wicedyrektor ZST Eugeniusz Bury
Rozpoczęcie spotkania - dyrektor ZST Edyta Niemiec oraz wicedyrektor ZST Eugeniusz Bury Rozpoczęcie spotkania - dyrektor ZST Edyta Niemiec oraz wicedyrektor ZST Eugeniusz Bury Rozpoczęcie spotkania - dyrektor ZST Edyta Niemiec oraz wicedyrektor ZST Eugeniusz Bury

Spotkanie było doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami i szczegółami zrealizowanego projektu, ukazania jego wielowymiarowego wpływu na uczestników oraz naszą szkołę. W wydarzeniu (oprócz uczestników projektu) uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Tomasz Kamiński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Mirosław Kwaśniak - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Pani Krystyna Jarosz, reprezentująca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Dyrektor Centrum Innowacji Miejskich URBAL LAB Pan Tomasz Skoczylas, uczniowie Technikum Nr 9 kształcący się w zawodzie technik programista wraz z wychowawcą klasy – Panem Krzysztofem Guzikiem oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 (osiedle Zwięczyca) wraz z nauczycielem – Panem Romualdem Różańskim.

Prezentacja projektu - Kacper Balawender, Radosław Skoczylas, Artur Cynk Prezentacja projektu - Kacper Balawender, Radosław Skoczylas, Artur Cynk Prezentacja projektu - Albert Nizioł, Krystian Urban, Maksymilian Łojszczyk
Prezentacja projektu - Szymon Połeć, Karol Bucki, Michał Magryś, KAcper Baran Prezentacja projektu - Szymon Połeć, Karol Bucki, Michał Magryś, KAcper Baran Prezentacja projektu - Marta Banat, Krzysztof Połeć, Adrian Rzeszutek

Przedstawienia gości i prezentacji agendy konferencji dokonali: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Pani Edyta Niemiec oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych Pan Eugeniusz Bury. Po wprowadzeniu w tematykę i zakres spotkania przedstawione zostały przez koordynatora projektu - Pana Ireneusza Balawendra - założenia strategii szkoły w zakresie dualnego systemu kształcenia, kreowania i realizacji współpracy na linii szkoła – instytucje rynku pracy, założenia i cele współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Następnie zaprezentowane zostały szczegóły mobilności programu Erasmus+ zrealizowanej w dniach od 6 do 27 marca 2023r. w hiszpańskiej Maladze, szczegóły jej programu merytorycznego, profile instytucji partnerskich: wspierającej - euromind oraz przyjmujących: Forja Roja oraz Cereal Storm.

Prezentacja projektu - Maciej Nowak Prezentacja projektu - Maciej Nowak Prezentacja projektu - Kamil Mendecki, Filip Krupa, Patryk Kostera
Prezentacja projektu - Wojciech Bernat Prezentacja filmowa projektu Erasmus - Eugeniusz Bury, Ireneusz Balawender Wręczenie certyfikatu ukończenia projektu

Kolejny punkt spotkania należał już bezpośrednio do uczniów naszej szkoły – uczestników projektu. Zgromadzonemu audytorium zaprezentowali założenia stażu/praktyki zawodowej, przedstawili szczegóły dotyczące realizacji programu kształcenia, podzielili się nabytymi kompetencjami zawodowymi, językowymi, społecznymi. W swoich wypowiedziach zwracali uwagę na wyzwania i cele, jakie zostały im postawione oraz (jak pokazał przebieg projektu oraz efekty i rezultaty, jakie przyniósł) jak fantastycznie im sprostali. Każdy z uczestników przedstawił szczegółowe informacje na temat finalnego projektu – gry/aplikacji mobilnej, wykorzystującej środowisko Unity oraz język programowania C#. Dodatkowo wszystkie wykonane przez uczestników programy/aplikacje/gry dostępne były do przetestowania na laptopach, tabletach bądź smartfonach na specjalnie przygotowanym stoisku prezentacyjnym.

Projekty wykonane przez uczniów podczas mobilnści w Maladze Projekty wykonane przez uczniów podczas mobilnści w Maladze Projekty Szkolnego Koła Elektronicznego
Projekt Szkolmego Koła Elektronicznego - łazik marsjański Projekt Szkolmego Koła Elektronicznego - łazik marsjański Projekty wykonane przez uczniów podczas mobilnści w Maladze

Prezentację uczestników podsumowaliśmy także w formie filmowej, ukazując kulturowe aspekty programu Erasmus+. Z uwagi na fakt, że spotkanie dotyczyło tematyki kształcenia techniczno – zawodowego zaprezentowane zostały także prace uczniów szkolnego koła elektronicznego Technikum Nr 9 w Rzeszowie realizowane pod nadzorem nauczycieli naszej szkoły: Pana Janusza Ficka (był także obecny podczas prezentacji) oraz Pana Wojciecha Pilawskiego. Prezentowane były następujące projekty: Łazik marsjański ZST (Jakub Pawłowski z klasy III AT-technik elektronik), ROBOZST (Hubert Baran z klasy IIIAT-technik elektronik) oraz samodzielna praca domowa "Łazik domowy" (Maciej Myśliwiec z klasy IIAT-technik elektronik).

Projekty Szkolnego Koła Elektronicznego Projekty Szkolnego Koła Elektronicznego Projekty wykonane przez uczniów podczas mobilnści w Maladze
Prezentacja projektu aplikacji mobilnej - Oskar Samborowski Prezentacja projektu Erasmus - Ireneusz Balawender

Podsumowaniem spotkania były słowa uznania skierowane do uczestników projektu jak i uczniów prezentujących dorobek koła elektronicznego przez Panią Dyrektor Edytę Niemiec oraz Pana Mirosława Kwaśniaka. Następnie uczestnicy zaprosili gości do przygotowanego stosika, aby bezpośrednio mogli zapoznać się i przetestować opracowane przez uczniów oprogramowanie.

Projekt Szkolmego Koła Elektronicznego - łazik marsjański Prezentacja projektu - Marta Banat, Krzysztof Połeć, Adrian Rzeszutek Podsumowanie konferencji - Eugeniusz Bury
Podsumowanie konferencji - Mirosław Kwaśniak Uroczyste wręczenie certyfikatów Uroczyste wręczenie certyfikatów
Uroczyste wręczenie certyfikatów Uroczyste wręczenie certyfikatów Uroczyste wręczenie certyfikatów
Uroczyste wręczenie certyfikatów Uroczyste wręczenie certyfikatów Uroczyste wręczenie certyfikatów
Uroczyste wręczenie certyfikatów Uroczyste wręczenie certyfikatów Projekty wykonane przez uczniów podczas mobilnści w Maladz
Projekty wykonane przez uczniów podczas mobilnści w Maladze Projekty wykonane przez uczniów podczas mobilnści w Maladze Projekty wykonane przez uczniów podczas mobilnści w Maladze