Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Konkurs fotograficzny "Zachwycę Siebie Tobą"

Opracowanie: Eugeniusz Bury. Opublikowano: 17 października 2022r.

Koło Multimedialne przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie we współpracy z Galerią Fotografii Miasta Rzeszowa serdecznie zaprasza do udziału w konkursie "Zachwycę_Siebie_Tobą". Celem konkursu jest: budowanie wizerunku szkoły promującej pozytywne relacje między rówieśnikami, rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz promocja fotografii jako języka komunikacji wizualnej poprzez prezentację autorskich prac fotograficznych w konfrontacji z innymi uczestnikami konkursu.
Konkurs ma również na celu rozwijanie zainteresowań, budowanie pozytywnych relacji, radosne i otwarte funkcjonowanie w szkole, w rodzinie, wśród przyjaciół. Kluczem pozytywnych relacji jest własne postrzeganie otaczających nas ludzi, co konkretnego dostrzegamy w drugim człowieku. Zdjęcia konkursowe powinny być wynikiem zachwytu drugą osobą w relacji z fotografującym.

Uczestnik konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie oraz uczniów rzeszowskich Szkół Podstawowych.

Przebieg konkursu

 1. Zdjęcia konkursowe, wypełnioną kartę zgłoszenia oraz załącznik nr 2 należy przesłać na adres konkurs@zst.resman.pl w formie katalogu w formacie .zip o nazwie: IMIE_NAZWISKO_KONKURS_ZST w terminie do 12 lutego 2023.
 2. Autor może nadesłać do 5 zdjęć w wersji elektronicznej
 3. Zdjęcia muszą mieć format JPEG / przestrzeń kolorystyczną sRGB / rozdzielczość min. 2000px na krótszym boku / proporcję kadru 3:2 lub 1:1
 4. Każde zdjęcie powinno zawierać w nazwie pliku imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz numer zdjęcia np. Stanisław_Kowalski _01
 5. Spośród zdjęć nadesłanych w wersji elektronicznej komisja konkursowa wyłoni prace nagrodzone, jak również zdjęcia do prezentacji w galerii szkolnej ZST lub Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Pozostałe zdjęcia uczestników konkursu mogą być prezentowane na szkolnej galerii (prezentacja multimedialna, strona internetowa,
 6. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą e-mailową.

Nagrody

 1. Termin i miejsce uroczystego wręczenia nagród po rozstrzygnięciu konkursu zostanie podany na stronie internetowej szkoły oraz drogą e-mailową.

Postanowienia ogólne

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście przez autora.
 2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach ZST Rzeszów
 3. Oganizatorzy oraz sponsorzy nagród w konkursie zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac uczestników konkursu w prasie, TV, Internecie oraz innych publikacjach w celach promocyjnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych lub innych nieprawdziwych informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń przesłany przez uczestników konkursu.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników. Od decyzji Jury uczestnikowi nie przysługuje odwołanie
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem formy pisemnej

Załączniki

 1. Karta Zgłoszeniowa
 2. Załącznik Nr 2