Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Mechanicy z ZST w studenckich ławach

Opracowanie: Marek Urbanik. Opublikowano: 12 grudnia 2022r.

2 grudnia 2022 r. uczniowie czwartej klasy, kształcący się w zawodzie technik mechanik, uczestniczyli w cyklu wykładów, wygłoszonych przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Tematyka wykładów obejmowała nowoczesne metody wytwarzania części maszyn i była dostosowana do podstawy programowej nauczania na poziomie szkoły średniej. Spotkanie pozwoliło uczniom nie tylko na zapoznanie się ze specjalistyczną tematyką wykładów, ale również służyło poznaniu życia i funkcjonowania studentów na uczelni.
Ponieważ wydarzenie zaplanowano w ramach umowy o współpracy zawartej pomiędzy Politechniką Rzeszowską a Zespołem Szkół Technicznych, stąd będą organizowane podobne przedsięwzięcia, które na pewno zachęcają do ciągłego samokształcenia, ale też pokazują, że bycie w przyszłości naukowcem, inżynierem to pewien proces i sposób myślenia, którego uczymy się przez całe życie!