Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Kolejny sukces naszej szkoły w konkursie "Mój Las"

Opracowanie: Iwona Skoczylas-Pilat. Opublikowano: 18 lutego 2023r.

Kinga Krzanowska najlepsza w konkursie na szczeblu podkarpackim!
Kinga Krzanowska z klasy IV LO, zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Mój Las" na szczeblu okręgu podkarpackiego. Organizatorem była Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Uczennica napisała pracę na temat: "Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce", pod opieką merytoryczną Pani Iwony Skoczylas-Pilat.
Gratulujemy Kindze i życzmy sukcesów w etapie centralnym konkursu w Warszawie.