Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Srebrna Tarcza Technikum Nr 9 w rankingu "Perspektyw"

Opracowanie: Edyta Niemiec. Opublikowano: 17 lutego 2023r.

Znane są już wyniki najnowszego rankingu ogólnopolskiego portalu edukacyjnego “Perspektywy”, czyli zestawienia najlepszych szkół średnich w kraju.
W rankingu - najlepsze technika 2023 (obejmującym 500 szkół) – Technikum Nr 9 awansowało o 65 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego notowania i otrzymało po raz pierwszy status Srebrnej Szkoły!
Do sporządzenia rankingu przez specjalnie powołaną do tego celu kapitułę wykorzystano dane (protokoły) ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. Głównymi adresatami rankingu „Perspektyw” są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą dokonać wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking stanowi dla nich istotną pomoc w wyborze szkoły średniej, a jednocześnie doprowadzi młodych ludzi do studiów i ułatwi im zdobycie wymarzonego zawodu.
Gratulujemy naszym Uczniom i Nauczycielom!