Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Nowoczesne wyposażenie dla elektroników ZST Rzeszów

Opracowanie: Janusz Ficek. Opublikowano: 1 maja 2023r.

Patronat firmy Fibrain sp. z o.o. (Polski producent w sektorze fotoniki i światłowodów) dla zawodu technik elektronik w ZST Rzeszów bardzo owocny. Pierwsza partia nowoczesnego wyposażenia dla pracowni światłowodowej została już przekazana szkole. Uczniowie i nauczyciele ślą gorące podziękowania Panu Prezesowi Rafałowi Kaliszowi. Przekazany sprzęt przyczyni się do podniesienia jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w ZST Rzeszów.

Nowoczesne wyposażenie dla pracowni światłowodowej ZST Rzeszów od firmy Fibrain Nowoczesne wyposażenie dla pracowni światłowodowej ZST Rzeszów od firmy Fibrain Nowoczesne wyposażenie dla pracowni światłowodowej ZST Rzeszów od firmy Fibrain
Nowoczesne wyposażenie dla pracowni światłowodowej ZST Rzeszów od firmy Fibrain Nowoczesne wyposażenie dla pracowni światłowodowej ZST Rzeszów od firmy Fibrain