Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Wizyta nauczycieli ZST Rzeszów w firmie Pratt & Whitney

Opracowanie: Eugeniusz Bury. Opublikowano: 14 marca 2023r.

W dniu 23 lutego 2023r. grupa nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie:Edyta Niemiec – dyrektor szkoły, Anna Fugas – nauczycielka języka angielskiego, Aleksandra Kapelewska – doradca zawodowy, Janusz Ficek – nauczyciel w zawodzie technik elektronik, Wojciech Nabożny - nauczyciel w zawodzie technik mechanik, Marek Urbanik - nauczyciel w zawodzie technik mechanik, Eugeniusz Bury – wicedyrektor szkoły realizowała wizytę studyjną w firmie Pratt & Whitney w Rzeszowie. Program wizyty obejmował zwiedzanie wielu interesujących miejsc zakładu.

Były to nowoczesne linie technologiczne, jak również hamownie firmy. By można było wejść na teren zakładu, należało przejść szkolenie związane z przepisami bhp i regulaminem poruszania się po terenie firmy (szkolenie realizowane było zdalnie). Pozytywny wynik uprawniał do uzyskania przepustki i możliwości wejścia na obiekty zakładu. Wizyta dała wszystkim wiedzę nt. współczesnego nowoczesnego zakładu branży lotniczej. Pozwoli to na wykorzystaniu jej w edukacji szkolnej, by przybliżyć umiejętności zawodowe teoretyczne i praktyczne absolwentów do oczekiwań współczesnego rynku pracy.