Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów

Opracowanie: Eugeniusz Bury. Opublikowano: 9 marca 2023r.

Jest nam niezwykle miło ogłosić, że wyjątkowo duża grupa absolwentów naszej szkoły zostało nagrodzonych w konkursie ogólnopolskim "Technik absolwent roku". W XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe za rok szkolny 2021/2022, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie nagrodziło:

  • Kamilę Żak – II miejsce – technik reklamy,
  • Emilię Balawender – III miejsce – technik reklamy,
  • Jakuba Szpunara – III miejsce – technik mechanik,
  • Huberta Kamudę – wyróżnienie – technik elektronik,
  • Mateusza Dziopaka – wyróżnienie – technik informatyk,
  • Konrada Kiełbickiego – wyróżnienie – technik informatyk,
  • Konrada Mrugałę – wyróżnienie – technik informatyk,
  • Kacpra Ziemińskiego - wyróżnienie – technik informatyk

Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów
Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów

Wszystkim absolwentom Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w rozwoju kariery zawodowej i życiu osobistym. Nagrody wręczali pan Radosław Wiatr – wicewojewoda Podkarpacki, pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, pani Aneta Dąbrowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, pan Janusz Dobrzański – Prezes Rzeszowskiego Oddziału SIMP. Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie / egzaminów zawodowych z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów
Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów Nagrody SIMP dla absolwentów ZST Rzeszów