Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Spotkanie z pracownikiem firmy ZETO

Opracowanie: Leszek Niedbała. Opublikowano: 6 listopada 2022r.

25 października odbyło się spotkanie klas 1-szych i 2-gich technikum informatycznego (1BT, 1CT, 2BT, 1/2 2DT-informatyk) z przedstawicielem firmy ZETO - Panem Łukaszem KALINĄ – specjalistą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo są to techniki, procesy i metody pracy służące ochronie sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem. Zostały omówione specjalizacje w ramach cyberbezpieczeństwa takie jak: konsultant SOC (Security Operations Center), konsultant cyberbezpieczeństwa, inżynier bezpieczeństwa i inne. Podano charakterystyki stanowisk oraz ścieżkę kariery i zarobki.

Prowadzący zwrócił uwagę na zagadnienia związane z przyszłą ścieżką kariery, takie jak wykształcenie, doświadczenie i szczególnie ważne certyfikaty jako forma sprawdzenia swojej wiedzy. Jednym z najtrudniejszych wyzwań w cyberbezpieczeństwie jest nieustannie zmieniający się charakter zagrożeń, czemu została poświęcona ostatnia część spotkania. Prowadzący szkolenia podawał przykłady zagrożeń oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi.