Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

ENGLISH THROUGH PROVERBS

Opracowanie: Mariusz Musiał. Opublikowano: 30 maja 2024r.

Dnia 24.10.2024 na terenie naszej szkoły ZST w Rzeszowie odbył się konkurs j. angielskiego o nazwie "English through proverbs". Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań kulturoznawczych związanych z nauką języka angielskiego poprzez propagowanie i zachęcanie do nauki przysłów angielskich i znajomości ich odpowiedników polskich. Dla Polaków przysłowia są mądrością narodu. W angielszczyźnie potocznej przysłowia i zwroty przysłowiowe są ciągle żywe, a bez nich, rozmowa nie byłaby tak interesująca. Przysłowia dobre są na każdą okazję - ostrzegają, i radzą, stanowią mądry komentarz do sytuacji; a wszystko to zwięźle, często z humorem.

Podczas konkursu wyróżniono dwa typy przysłów: przysłowia o znaczeniu przenośnym, metaforycznym (metaphorical meaning) oraz przysłowia o znaczeniu dosłownym, literalnym (literal meaning). Przykłady:

  • Rome was not built in a day (Nie od razu Kraków zbudowano)
  • The more you have the more you want (Apetyt rośnie w miarę jedzenia).
  • As you make your bed, so you must lie in it (Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Każdy jest kowalem swego losu)
  • All roads lead to Rome (Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu)