Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Kwiatkowski po raz 29!

Opracowanie: Urszula Kalandyk. Opublikowano: 14 czerwca 2024r.

W obecnym roku szkolnym odbyła się już XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim "Patron Naszej Szkoły". W dniu 14 maja 2024r. odbył się pierwszy etap konkursu zorganizowany z wykorzystaniem technologii informacyjnej i do drugiego etapu, który odbył się 7 czerwca 2024r. zakwalifikowano 5 klas z najwyższymi wynikami. Zacięta walka toczyła się o Puchar Przechodni, dyplomy i dofinansowania do imprez klasowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że głównym sponsorem Konkursu jest Rada Rodziców.

XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły'
XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły'

Oprócz części teoretycznej poświęconej Kwiatkowskiemu, w których startowały 3-osobowe drużyny z poszczególnych klas, zostały przeprowadzone również inne konkurencje. Młodzież oceniła przesłane wcześniej anonimowe prezentacje z zakresu życia i działalności Eugeniusz Kwiatkowskiego, rozwiązywała quizy w formie elektronicznej i odpowiadała na pytania o Patronie i w konkursie interdyscyplinarnym. Wysoko oceniona została konkurencja w której klasy miały przestawić hasło reklamujące szkołę i kalambury.

XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły'
XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły'

Po zaciętej walce miejsca na podium uzyskały klasy: I miejsce - Puchar Przechodni, dyplom,dofinansowanie do imprezy klasowej w kwocie 300 zł klasa Id wychowawca Edyta Brzyska - Michalak, II miejsce - dyplom, dofinansowanie do imprezy klasowej w kwocie 200 zł: klasa ILob wychowawca Barbara Gajewska, III miejsce - dyplom, dofinansowanie do imprezy klasowej w kwocie 100 zł: klasa 1b wychowawca Ewelina Chwała. Pozostałe klasy otrzymały dyplomy i dofinansowania w kwocie 50 złotych. GRATULUJEMY!

XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły'
XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły' XXIX edycja turnieju o patronie szkoły Eugeniuszu Kwiatkowskim 'Patron Naszej Szkoły'