PROGRAM POWER w Zespole Szkół Technicznych

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 18 maja 2016

POWER - PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ

Program PO WER 2014-2020 to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizują projekty edukacyjne w ramach POWER, ściśle współpracujemy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, która jest jednym z beneficjentów nowego programu. PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych: osoby młode na rynku pracy (oś I); efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II); szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (oś III); innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV); pomoc techniczna (oś V).

Zdjęcie: niemcy_g1_d1.jpgZdjęcie: niemcy_g1_d11.jpgZdjęcie: niemcy_g1_d10.jpg
Zdjęcie: niemcy_g1_d16.jpgZdjęcie: niemcy_g1_d2.jpgZdjęcie: niemcy_g1_d15.jpg
Zdjęcie: niemcy_g1_d7.jpgZdjęcie: niemcy_g1_d9.jpgZdjęcie: niemcy_g1_d3.jpg

POWER W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RZESZOWIE

Dzięki możliwści aplikowania o środki z programu POWER Zespół Szkół Technicznych zrealizował 3 projekty mobilności międzynarodowej z naszymi partnerami w Niemczech i Hiszpanii (odpowiednio: Vitalis oraz Europroyectos), umożliwiając naszym uczniom reprezentującym wszystkie zawody, w jakich szkoła prowadzi kształcenie, podniesienie kompetencji zawodowo - technicznych i interdyscyplinarnych oraz kwalifikacji językowych.

Zdjęcie: lipsk_d10.jpgZdjęcie: lipsk_d13.jpgZdjęcie: 87.jpg
Zdjęcie: lipsk_d4.jpgZdjęcie: lipsk_d6.jpgZdjęcie: lipsk_d16.jpg
Zdjęcie: niemcy_d7.jpgZdjęcie: niemcy_d4.jpgZdjęcie: lipsk_d9.jpg

LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU POWER

L.p. Tytułytuł projektu Rok realizacji Kraj partnerski Instytucja(-e) partnerskie
1. "Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" 2013/ 2014 Niemcy (Lipsk) Vitalis
2. "Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy" 2014 Niemcy (Lipsk) Vitalis
3. "Europejskie kompetencje zawodowe na PLUS!" 2014/2015 Niemcy (Lipsk), Hiszpania (Granada) Vitalis, Europroyectos