Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Opracowanie: Eugeniusz Bury. Opublikowano: 22 wrzesnia 2022r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

Data Szczegóły Liczba dni
31.10.2022r. Poniedziałek przed Świętem Wszystkich Świętych 1 dzień
10.01.2023r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna 1 dzień
002.05.2023 Dzień flagi 1 dzień
04.05.2023r.
05.05.2023r.
08.05.2023r.
Pisemny egzamin maturalny. 3 dni
09.06.2023r. Piątek po Bożym Ciele 1 dzień
Dni wolne w czasie trwania egzaminów zawodowych zostaną podane po ustaleniu szczegółowych terminów egzaminów przez CKE.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

L.p. DATA WYDARZENIE SZCZEGÓŁY
1. 01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 10:10
2. 06.09.2022 Konferencja Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego, charakterystyka klas pierwszych, sprawy bieżące szkoły godz. 17.00
3. 07.09.2022 Spotkanie z rodzicami: klasy 4-technikum i 4-liceum godz. 17:00
4. 08.09.2022 Spotkanie z rodzicami: klasy drugie i trzecie technikum i liceum godz. 17:00
5. 09.09.2022 Ślubowanie klas pierwszych i spotkanie z rodzicami godz. 16:30
6. 20.09.2022 Konferencja - Diagnoza uczniów klas pierwszych godz. 17:00
7. 13.10.2022 Akademia szkolna z okazji "Dnia Edukacji Narodowej" godz. do ustalenia
8. 14.10.2022 Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9. 31.10.2022 Poniedziałek przed 1 listopada (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
10. 01.11.2022 Święto Wszystkich Świętych
11. 10.11.2022 Uroczysta akademia z okazji „Święta Niepodległości” godz. do ustalenia
12. 11.11.2022 Święto Niepodległości
13. 15.11.2022 Konferencja Rady Pedagogicznej – informacje nt. postępów w nauce i zachowaniu poszczególnych klas, sprawy bieżące szkoły godz. 17:00
14. 16.11.2022 Spotkanie z rodzicami – klasy pierwsze i drugie godz. 17.00
15. 17.11.2022 Spotkanie z rodzicami – klasy trzecie i czwarte godz. 17.00
16. 28.11.2022 Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Wszystkie klasy maturalne/
17. 13.12.2022 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna klas maturalnych/
18. 15.12.2022 Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę klas programowo najwyższych/
19. 16.12.2022 Zakończenie I półrocza klas IV technikum po gimnazjum i IV liceum
20. 19.12.2022 Rozpoczęcie drugiego półrocza dla klas maturalnych
21. 20.12.2022 Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /klasy I, II, III, IVS - technikum i I, II, III liceum/
22. 23.12.2022-
31.12.2022
Zimowa przerwa świąteczna
23. 09.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM.05 - część praktyczna (d) Klasa 4AG
24. 10.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego Wszystkie klasy IV"G"
25. 13.01.2023 Zakończenie I półrocza klas I, II, III, IVS technikum i I, II, III liceum
26. 16.01.2023r-
19.01.2023r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PGF.08 - część praktyczna (dk) 4DG
27. 16.01.2023r-
19.01.2023r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie MEC.09 - część praktyczna (dk) 4CG
28. 16.01.2023r-
19.01.2023r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie INF.03 - część praktyczna (dk) 4BG
29. 16.01.2023r-
29.01.2023r
Ferie zimowe godz. 17:00
30. 30.01.2023 Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas I, II, III, IVS technikum i I, II, III liceum
31. 31.01.2023 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna dla klas I, II, III, IVS technikum i I, II, III liceum /
32. 02.02.2023 Konferencja Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę szkoły w I semestrze; Sprawy bieżące szkoły/
33. 02.02.2023 Spotkanie z rodzicami – klasy pierwsze i drugie godz. 17:00
34. 03.02.2023 Spotkanie z rodzicami – klasy trzecie i czwarte godz. 17:00
35. 22.02.2023-
23.02.2023
Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/. Próbna matura
36. 24.02.2023 Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/. Msza Święta, Próbna matura
37. 21.03.2023 Konferencja Rady Pedagogicznej. Konsultacje dla rodziców godz. 17:00
38. 06.04.2023-
11.04.2023
Wiosenna przerwa świąteczna
39. 14.04.2023 Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Klasy maturalne/
40. 25.04.2023 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna dla IV - TG, IV - LAS; Sprawy bieżące szkoły/
41. 26.04.2023 Spotkanie z rodzicami godz. 17:00
42. 27.04.2023 Spotkanie z rodzicami. Konferencja plenarna klas maturalnych godz. 17:00
43. 28.04.2023 Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych godz. 13:00
44. 28.04.2023 Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja godz. 13:00
45. 02.05.2023 Dzień flagi. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
46. 04.05.2023
05.05.2025
08.05.2023
Pisemny egzamin maturalny – j. polski
Pisemny egzamin maturalny – matematyka
Pisemny egzamin maturalny – j. angielski
47. 23.05.2023 Konferencja RP. Konsultacje dla rodziców godz. 17:00
48. 31.05.2023 Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych
49. 08.06.2023 Boże Ciało
50. 09.06.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
51. 15.06.2023 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacja RP dla I, II, III, IVS - Technikum, I, II, III - liceum; Sprawy bieżące szkoły. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
52. 22.06.2023 Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
53. 23.06.2023 Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2022/2023
EGZAMINY ZAWODOWE
54. 02.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego. /Dzień wolny od zajęć dydaktycznych/
55. 01.06.2023-
18.06.2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM.02 - część praktyczna (w) 4AS
56. 01.06.2023-
18.06.2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie MEC.05 - część praktyczna (w) ½ 3AT
57. 09.06.2023-
13.06.2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PGF.07 część praktyczna (dk) 4DS
58. 09.06.2023-
13.06.2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie INF.03 część praktyczna (dk) 3CT
59. 12.06.2023-
17.06.2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie INF.02 >część praktyczna (wk) 3BT, ½ 3DT
60. 22.08.2023 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym /część pisemna/. GODZ. 9:00