Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Opracowanie: Eugeniusz Bury. Opublikowano: 1 wrzesnia 2021r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

Data Szczegóły Liczba dni
11.01.2022r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna. /Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – /1 dzień/ 1 dzień
02.05.2022r. Dzień flagi. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych /1 - dzień/ 1 dzień
04.05.2022r.
05.05.2022r.
06.05.2022r.
Pisemny egzamin maturalny. /3 - Dni wolne od zajęć dydaktycznych/ 3 dni
17.06.2022r. Piątek po Bożym Ciele /Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 1 dzień/ 1 dzień
Dni wolne w czasie trwania egzaminów zawodowych zostaną podane po ustaleniu szczegółowych terminów egzaminów przez CKE. 4 dni

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

L.p. DATA WYDARZENIE SZCZEGÓŁY
1. 01.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego Według harmonogramu
2. 7.09.2021 Konferencja Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego, charakterystyka klas pierwszych, sprawy bieżące szkoły
3. 09.09.2021 Spotkanie z rodzicami klasy 2,3 i 4 technikum, 2, 3- liceum godzina 17:00
4. 10.09.2021 Spotkanie z rodzicami - klasy pierwsze godzina 17:00
5. 21.09.2021 Konferencja - Diagnoza uczniów klas pierwszych
6. 13.10.2021 Akademia szkolna z okazji "Dnia Edukacji Narodowej"
7. 10.11.2021 Akademia szkolna z okazji "Dnia Niepodległości"
8. 16.11.2021 Konferencja Rady Pedagogicznej – informacje nt postępów w nauce i zachowaniu poszczególnych klas, sprawy bieżące szkoły.
9. 18.11.2021 Spotkanie z rodzicami godz. 16:30 (klasay I i II)
godz. 18:00 (pozostałe)
10. 30.11.2021 Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Wszystkie klasy maturalne/
11. 10.12.2021 Zakończenie I półrocza klas IV technikum i 3LAG
12. 13.12.2021 Rozpoczęcie drugiego półrocza dla klas IV technikum i 3LAG
13. 14.12.2021 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna klas maturalnych/
14. 16.12.2021 Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę klas programowo najwyższych/
15. 23.12.2021
– 31.12.2021
Zimowa przerwa świąteczna
16. 10.01.2022 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja EE.22 - część praktyczna
17. 11.01.2022 Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /klasy I, II, III - technikum i I,II LO/
18. 11.01.2022 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna. /Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 1 dzień/.
19. 13.01.2022
-14.01.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kwalifikacja AU.30 - część praktyczna
20. 14.01.2022
-15.01.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kwalifikacja MG.44 - część praktyczna
21. 17.01.2022
-19.01.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kwalifikacja EE.09 - część praktyczna
22. 21.01.2022 Zakończenie I półrocza klas I, II, III technikum i I, II, III LAS
23. 24.01.2022 Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas I, II, III technikum i I, II, III LAS
24. 25.01.2022 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna dla klas I, II, III technikum i I, II liceum/
25. 27.01.2022 Konferencja Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę szkoły w I semestrze; Sprawy bieżące szkoły/
26. 27.01.2022 Spotkanie z rodzicami godz. 16:30 (klasay I i II)
godz. 18:00 (pozostałe)
27. 14.02.2022
-27.02.2022
Ferie zimowe
28. 09.03.2022
-10.03.2022
Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/. Próbna matura.
29. 10.03.2022 Konsultacje dla rodziców godz. 17:00
30. 11.03.2022 Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/. Msza Święta, Próbna matura.
31. 14.04.2022
-19.04.2021
Wiosenna przerwa świąteczna
32. 12.04.2022 Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Klasy maturalne/
33. 26.04.2022 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacja RP dla IV - T, III - LAG; Sprawy bieżące szkoły/
34. 28.04.2022 Spotkanie z rodzicami godz. 16:30 (klasay I i II)
godz. 18:00 (pozostałe)
35. 29.04.2022 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
36. 29.04.2022 Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
37. 02.05.2022 Dzień flagi. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych /1 - dzień/
38. 04.05.2022
05.05.2022
06.05.2022
Pisemny egzamin maturalny. /Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 3 dni/.
39. 26.05.2022 Konsultacje dla rodziców godz. 17:00
40. 07.06.2022 Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych.
41. 15.06.2022 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacja RP dla I, II, III - T, I, II - LO. Sprawy bieżące szkoły
42. 16.06.2022 Boże Ciało
43. 17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych /1 - dzień/
44. 23.06.2022 Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej
45. 24.06.2022 Zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2021/2022
EGZAMINY ZAWODOWE
46. 02.06.2022
-07.06.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
47. 09.06.2022
-13.06.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:kwalifikacja PGF.07 - część praktyczna T-4/3DG/
48. 03.06.2022
-19.06.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:kwalifikacja ELM.02 - część praktyczna T-4/3AG/
49. 03.06.2022
-19.06.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:kwalifikacja MEC.05 - część praktyczna T-4/3CG/
50. 06.06.2022
-12.06.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:kwalifikacja INF.02 - część praktyczna T-4/3BG/
51. 06.06.2022
-12.06.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:kwalifikacja INF.02 - część praktyczna T-5/3BS/
52. 03.06.2022
-19.06.2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:kwalifikacja MEC.05 - część praktyczna T-5/3CS/
53. 23.08.2022 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym /część pisemna/. godz. 9:00