HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2021/2022

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 5 sierpnia 2021

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
6.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
6.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
6.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK REKLAMY

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
6.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki