Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Informacje na temat programów stypendialnych

Opracowanie: MAłgorzata Prokop. Opublikowano: 29 maja 2023r.

Program stypendiany "Nie zagubić talentu"

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zagubić talentu". W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz nagrody pieniężne Szczegóły Programu dostępne są na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego opublikowana została nowa uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares: https://www.erzeszow.pl/510-oswiata/33326-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html. Wnioski o stypendia z tytułu osiągnięć uzyskanych przez uczniów w roku szkolnym 2023/24 będzie można składać od 1 czerwca do 30 września danego roku za pośrednictwem strony internetowej: https://rzeszow.estypendia.pl/. Bardzo prosimy o zapoznanie się z w/w uchwałą i przeanalizowanie swoich ocen i osiągnięć.

PODKARPACKI PROGRAM STYPENDIALNY

Gratulujemy świetnych wyników w nauce i zapraszamy do aplikowania do Podkarpackiego Programu Stypendialnego. W ramach Programu będziesz miał/a okazję wziąć udział m.in. w seminariach weekendowych, warsztatach przedmiotowych oraz licznych wydarzeniach kulturalnych razem z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach z całego Podkarpacia. W zależności od Twoich zainteresowań będziesz miał/a do wyboru prowadzone przez olimpijczyków warsztaty z historii, geografii, dyplomacji, wos-u, literatury, matematyki, chemii i fizyki. Mamy nadzieję, że w rozwoju Twoich zainteresowań pomocna będzie również prenumerata czasopism naukowych.
Program seminariów obejmuje również spotkania z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, poznawanie dziedzictwa Podkarpacia oraz udział w specjalnie przygotowanych lekcjach muzealnych. Podkarpacki Program Stypendialny jest realizowany w ramach "Funduszu Młodzieżowego" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.jagiellonska.org. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza w podanym na stronie terminie.

PODKARPACKI PROGRAM STYPENDIALNY