Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Z powodzeniem w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym

Opracowanie: Dominika Szalacha. Opublikowano: 22 czerwca 2023r.

Uczeń klasy 1DT Kamil Święch został laureatem Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie 2023 zdobywając 16 miejsce w kategorii C. "Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie" to indywidualny tematyczny konkurs programistyczny w języku Baltie 3. Jest on przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, uczelni oraz dla organizacji pracujących z dziećmi. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w kierunku programowania, umiejętności twórczego myślenia, a także myślenia algorytmicznego. Serdecznie gratulujemy Kamilowi i życzymy mu dalszych sukcesów!

Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie