Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Zawodowe aspekty programu Erasmus w ZST - mobilność techników programistów (Malaga, III.2023)

Opracowanie: Ireneusz Balawender. Opublikowano: 18 kwietnia 2023r.

Działanie realizowane jest w ramach akredytacji programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-096408, wniosku projektowego o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000067514 i jest współfinansowane przez Unię Europejską.

27 marca 2023 roku dobiegł końca trzytygodniowy projekt mobilności ponadnarodowej realizowanej w ramach posiadanej przez naszą szkołę Akredytacji Erasmus’a o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000067514, którego uczestnikami było 22 uczniów Zespołu Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 kształcących się w zawodzie technik programista. Partnerami instytucjonalnymi naszej szkoły były następujące firmy/organizacje: euroMind Project S.L. (jako organizacja wspierająca), Forja Roja i Cereal Storm (jako organizacje przyjmujące).

Praktyki zawodowe - Cereal Storm Praktyki zawodowe - Forja Roja Praktyki zawodowe - Cereal Storm
Praktyki zawodowe - Cereal Storm Praktyki zawodowe - Cereal Storm Praktyki zawodowe - Cereal Storm

Podczas praktyki uczestnicy realizowali zadania w obszarze 5 modułów programistycznych (sekcji organizacyjnych):

  • Mobile Applications Developer [sekcja A]: Organizacja Forja Roja: projektowanie oraz programowanie aplikacji i gier mobilnych 2D i 3D przy wykorzystaniu środowiska Unity oraz języka C#;
  • Mobile Applications Developer [sekcja B]: Organizacja Forja Roja: Podstawy rzeczywistości łączonej (XR), rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz rzeczywistości rozszerzonej (AR), rzeczywistość wirtualna i rozszerzona dla platform mobilnych, adaptacja projektów 2D do rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej;
  • Mobile Applications Developer [sekcja C]: Organizacja: Cereal Storm: projektowanie oraz programowanie aplikacji i gier mobilnych 2D i 3D przy wykorzystaniu środowiska Unity oraz języka C#;
  • Mobile Applications Developer [sekcja D]: Organizcja Cereal Storm: projektowanie i programowanie aplikacji webowych przy zastosowaniu technologii XHTML oraz języków skryptowych;
  • Mobile Applications Developer [sekcja E]: Organizacja Cereal Storm: projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych/webowych przy wykorzystaniu środowiska Android Studio, nastawionych na komercyjne wykorzystanie ich działania – powiązanie systemu "monetyzacji" produktu/aplikacji z jej dystrybucją oraz promocją;

Projekty wykonywane podczas praktyki Projekty wykonywane podczas praktyki Projekty wykonywane podczas praktyki
Projekty wykonywane podczas praktyki Projekty wykonywane podczas praktyki Projekty wykonywane podczas praktyki

Podczas praktyki, pod czujmym okiem tutorów i mentorów organizacji przyjmujących, uczestnicy zrealizowali ambitne założenia programów merytorycznych, do któych zaliczono m.in.: Instalowanie i konfigurowanie środowiska programistycznego Android Studio do tworzenia aplikacji mobilnych za pomocą systemu Android, wdrażanie nawigacji pomiędzy dwoma ekranami aplikacji za pomocą intencji jawnych, przenosząc dane z jednego ekranu na drugi, testowanie szablonu aplikacji w emulatorze i na urządzeniu, nadzorowanie procesów: uruchamiania, debugowania, przenoszenia (importowanie) aplikacji, instalacja, konfiguracja oraz wykorzystanie w pracach projektowych środowiska Eclipse i języka C#/Java, projektowanie i wdrażanie baz danych dla systemu Android (tworzenie relacyjnej bazy danych w systemie Android z wykorzystaniem ORM greenDAO oraz wdrażanie aplikacji CRUD z wykorzystaniem greenDAO), komunikacja z serwerami poprzez RESTFull API (z użyciem własnego serwera), konfiguracja i praca projektowa w środowisku Unity, programowanie logiki gier z wykorzystaniem języka C#, wykorzystanie oprogramowania Blender do projektowania i modelowania komponentów/obiektów gier mobilnych, praca z urządzeniami i technologiami wspierającymi XR/AR, projektowanie rozwiązań wykorzystujących założenia UX.

Projekty wykonywane podczas praktyki Projekty wykonywane podczas praktyki Projekty wykonywane podczas praktyki
Projekty wykonywane podczas praktyki Projekty wykonywane podczas praktyki Projekty wykonywane podczas praktyki

Dzięki zaangażowaniu, odpowiednio wysokiemu poziomowi motywacji, wdrożonemy systemowi mentoringu indywidualnego i grupowego uczestnicy mobilności osiągnęli bardzo szeroki zakres efektów, do któych zaliczyć możemy: znajomość i umiejętnośc przestrzegania złożonych procedur bezpieczeństwa, higieny i organizachi pracy w przedsiębiorstwie branży IT, uczestnicy rozróżniają procesy na poszczególnych szczeblach wytwarzania oprogramowania oraz charakteryzują systemy funkcjonowania i organizacji pracy przedsiębiorstw sektora IT w obszarze projektowania i programowania aplikacji, znaczne podniesienie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim przy wykorzystaniu słownictwa techniczno - branżowego, wzrost umiejętności współpracy w grupie i środowisku wielokulturowym, sprawny podział zadań, dzielenie się odpowiedzialnością za końcowy cel/efekt, zastosowanie w pracy kompetencji matematycznych, technicznych i cyfrowych, wzrost umiejętności kodowania jako kluczowej kompetencji XXI wieku. Bardzo istotnym efektem/rezultatem jest nabycie umiejętności pracy z urządzeniami, w których wykorzystuje się wirtualną rzeczywistość: Hololens - który pozwala stworzyć mieszaną rzeczywistość oraz Oculus Rifti HTC Vive – kaski rzeczywistości wirtualnej. W pracy nad projektemi uczestnicy nabyli nowe i znacznie rozwinęli już posiadane kompetencje związane z programowaniem w językach C#,C++, Java.

Projekty wykonywane podczas praktyki Projekty wykonywane podczas praktyki
Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących
Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących
Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących
Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących Uczestnicy projektu podczas prac w instytucjach przyjmuących