Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

"Fundusze europejskie dla osób młodych"

Opracowanie:Eugeniusz Bury. Opublikowano: 19 maja 2023r.

W dniu 15 maja 2023 odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod kierownictwem pani Angeliki Kisiel, specjalistki ds. Funduszy Europejskich. Spotkanie pt. "Fundusze europejskie dla osób młodych" dotyczyło możliwości korzystania z różnego rodzaju funduszy europejskich na terenie województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1AT, 1ET, 2LO. Uczniowie zostali poinformowani o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, Krajowych Programach Operacyjnych i Lokalnych Grupach Działania. Szczególnie ważne jest dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy informacja jak działają poszczególne fundusze, jak z nich korzystać i gdzie szukać niezbędnych dokumentów. Na zakończenie spotkania został przeprowadzony konkurs z nagrodami dla uczniów biorących udział w spotkaniu.

Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych
Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych
Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych
Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych
Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych Fundusze europejskie dla osób młodych