Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

IT FITNESS TEST 2023 w ZST w Rzeszowie

Opracowanie:Jolanta Wilkos. Opublikowano: 15 czerwca 2023r.

W dniach od 22 maja do 1 czerwca 2023 roku trwało w naszej szkole badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej. Cyfrowy sprawdzian zdawali uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich kierunku technik informatyk oraz uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas kierunku technik programista. IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej to darmowy, publiczny test umiejętności cyfrowych online, który pozwala zbadać poziom kompetencji IT wśród uczniów i nauczycieli w kraju w obszarach takich jak:

  1. Internet,
  2. Bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
  3. Zadania złożone,
  4. Narzędzia biurowe,
  5. Sieci społecznościowe i cyfrowe narzędzia współpracy.

Badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej Badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej Badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej

Ogólnopolskie testowanie potrwa do 23 października 2023r. Za IT Fitness Test 2023 stoi branża cyfrowa i nowych technologii z państw Grupy Wyszehradzkiej, w Polsce projektem kieruje Związek Cyfrowa Polska. Sprawdzian współfinansowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego i jest przeprowadzany w naszym kraju przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego. Uczestniczący w nim uczniowie nie tylko otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskany przez nich wynik, ale także staną do walki o nagrody takie jak konsole do gier, tablety, głośniki czy słuchawki.

Badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej Badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej Badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie ZST w Rzeszowie w każdej z badanych kategorii w teście uzyskali wyniki powyżej wyników ogólnopolskich. Łącznie wynik uzyskany z testu przez uczniów ZST w Rzeszowie, to 60%, natomiast w szkołach średnich w Polsce średni wynik to 49%. Najwyższy wynik z testu uzyskali uczniowie: Kamil Święch z klasy 1dt – 96%, Iwona Maziarek z klasy 1dt – 92% oraz Krystian Zarych z klasy 1dt – 92%. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów! Koordynatorzy projektu w ZST w Rzeszowie. Jolanta Wilkos, Wojciech Nabożny.

Badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej Badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej Badanie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej