Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Konferencja zawodowa w ZST Rzeszów - "Inteligentne technologie dla biznesu 2030+"

Opracowanie: Józef Stalec. Opublikowano: 9 marca 2023r.

24 lutego 2023 r. w auli naszej szkoły odbyła się konferencja zawodowa pod nazwą: "Inteligentne Technologie Dla Biznesu 2030+", której pomysłodawcą i moderatorem był wicedyrektor ZST Pan Eugeniusz Bury. Uczestników i gości powitała oficjalnie Pani dyrektor Edyta Niemiec. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miejskich i oświatowych, reprezentanci pracodawców, rzeszowskich uczelni wyższych i instytucji oraz przedstawiciele lokalnych mediów:

 • Pan Radosław Wiatr, wicewojewoda podkarpacki,
 • Pani Lucyna Małek-Adamiak, starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 • Pani Krystyna Stachowska, zastępca prezydenta miasta Rzeszowa,
 • Krzysztof Stańko, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa ds. innowacji,
 • Pan Adam Kunior, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Rzeszowa,
 • Pani Karolina Tucharz, dyrektor personalny ds. operacyjnych Pratt&Whitney Rzeszów S.A.,
 • Pan Janusz Błażej, prezes Zarządu ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.,
 • Pan Norbert Pisz, prezes Zarządu Cetuspro-Software & Technology,
 • Pan dr inż. Witold Posiewała prodziekan ds. kształcenia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej
 • Pani dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej,
 • Pan dr inż. Mariusz Wrzesień, dziekan Kolegium Informatyki Stosowanej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Pan dr inż. Mirosław Hajder, adiunkt Katedry Inteligentnych Systemów i Sieci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Pan Seweryn Kolano, wicedyrektor ds. informatycznych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
 • Pani Bernadeta Szczypta, Polskie Radio Rzeszów,
 • Pan Paweł Pezdan, Telewizja Polska Rzeszów.

Konferencję honorowym patronatem objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa, TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów. Uczestnicy wysłuchali wykładów:

 • "Inteligentne rozwiązania dla infrastruktury miejskiej w aspekcie bezpieczeństwa obywateli" - Krzysztof Stańko, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa ds. innowacji,
 • "Tworzenie nowoczesnych technologii lotniczych poprzez doskonalenie kompetencji pracowników" - Karolina Tucharz, dyrektor personalny ds. operacyjnych, Pratt & Whitney Rzeszów S.A.,
 • "Rozwój technologii i edukacji dla pokoleń 2030+" - Norbert Pisz, prezes Zarządu Cetuspro - Software & Technology,
 • "Zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i bezpieczeństwem cybernetycznym dla firm i przedsiębiorstw" - Janusz Błażej, prezes Zarządu ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.,
 • "Przestępczość cybernetyczna – wyzwaniem informatyki XXI wieku" - dr inż. Mirosław Hajder, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • "Autorskie rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie w praktyce szkolnej" - Eugeniusz Bury, Szkolne Koło Elektroniczne przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie

Celem konferencji, zorganizowanej głównie do naszych uczniów, była prezentacja najbardziej aktualnych problemów i wyzwań, związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwem; w jakim stopniu nowe technologie są wyzwaniem, a w jakim - szansą dla naszego społeczeństwa? Najnowsze odkrycia uczonych, które dotyczą inteligentnych technologii, nie pozostają długo w laboratoriach naukowych, ale z dnia na dzień stają się częścią naszego codziennego życia. Stąd trudno wyobrazić sobie życie bez dostępu do sieci, komputera czy smartfona. Ekspansja nowych technologii i sztucznej inteligencji, tak wszechobecna, rodzi kolejne zapytanie: czy całkowicie zdominują życie człowieka w XXI wieku? Na pewno nasi goście-prelegenci w swoich referatach odpowiedzieli na mnóstwo zapytań i wątpliwości tych, którzy uczestniczyli w tym ciekawym wydarzeniu.

Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim zaangażowanym nauczycielom i uczniom za pomoc w organizację konferencji i jej sprawny przebieg. [Tekst: Józef Stalec, materiał zdjęciowy: Janusz Ficek]