Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Kinga Krzanowska odbiera nagrodę

Opracowanie:Iwona Skoczylas-Pilat. Opublikowano: 14 czerwca 2023r.

Kinga Krzanowska z klasy IV LO wraz z Panią Iwoną Skoczylas-Pilat brała udział w uroczystości wręczenia nagród Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem "MÓJ LAS". Uczennica otrzymała z rąk Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Pani Anny Staniszewskiej II nagrodę w IV kategorii wiekowej na szczeblu centralnym. Fundatorem nagród były: Lasy Państwowe oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - oddziały w Olsztynie, Szczecinie i Warszawie. Wydarzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy przyrodniczo - leśnej, promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Kinga pod opieką merytoryczną Pani Iwony Skoczylas - Pilat napisała pracę na temat: "Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce".

Kinga Krzanowska laureatką Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem 'Mój Las' Kinga Krzanowska laureatką Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem 'Mój Las' Kinga Krzanowska laureatką Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem 'Mój Las'