Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

"Kluczowe Kompetencje Przyszłości" - podsumowanie projektu POWER

Opracowanie: Ireneusz Balawender. Opublikowano: 28 września 2022r.

W dniu 28 września 2022r. w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych dokonaliśmy podsumowania mobilności zrealizowanych w ramach projektu POWER "Kluczowe Kompetencje Przyszłości" (nr projektu 2020-1-PL01-KA102-080534) w ramach działania "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wypełnionej przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły auli Pani Dyrektor Edyta Niemiec przedstawiła zespół projektowy oraz zadania, jakie zrealizował on w ramach wspomnianego projektu.

Następnie głos zabrał koordynator projektu - Ireneusz Balawender - który podsumował merytorycznie działania oraz korzystając z okazji, że na auli zgromadzeni byli uczniowie klas od 1 do 3, zaprezentował założenia przyszłych projektów mobilności realizowanych w ramach Akredytacji Erasmusa (Zespół Szkół Technicznych od roku jest placówką certyfikowaną - do roku 2027 mamy zagwarantowane finansowanie mobilności ponadnarodowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego). Pierwszymi klasami, które skorzystają z mobilności w ramach akredytacji będą uczniowie kształcący się w zawodzie technika programisty.

Przegląd poszczególnych mobilności zrealizował na podstawie opracowania merytorycznego Pan Grzegorz Musiał, nauczyciel wychowania fizycznego i BHP, który uczestniczył w projekcie jako opiekun grupy techników mechaników. Zgromadzeni ucznowie zapoznani zostali z celami i rezulatatami poszczególnych mobilności, instytucjami partnerskimi, profilami firm, które organizowały praktyki zawodowe dla uczniów..

Pierwsza grupa projektowa - technicy informatycy - odbyła swoją mobilność w terminie od 2021-11-20 do 2021-12-11 w hiszpańskiej Sevilli. Instytucją - gospodarzem dla naszych uczniów była hiszpańska organizacja wspierająca euroMind, nasz długoletni i sprawdzony partner. Natomiast praktyki zawodowe uczniowie zrealizowali w firmie Gunstar Studio S.L., gdzie pod okiem tutorów i programistów nabyli szeroki zestaw wiedzy i umiejętności m.in w zakresie: architektury systemu Android, zasad budowy i programowania elementów i komponentów aplikacji mobilnej (przy wykorzystaniu języków/technologii: XML, C++, C#, JAVA), modelowania i wykorzystania w projektach baz danych (wraz z językiem SQL), testów aplikacji mobilnej, wykorzystania REST API oraz systemu geolokalizacji.

Drugą grupę projektową - dwuzawodową - stworzyli uczniowie kształcący się w zawodach technika: reklamy oraz informatyka. Mobilność odbyła się w terminie od 2022-01-17 do 2022-02-04 w hiszpańskiej Sevilli. Instytucją - gospodarzem dla naszych uczniów ponownie była hiszpańska organizacja wspierająca euroMind. Praktyki zawodowe uczniowie zrealizowali w firmach/instytucjach: Enlazarte - Carlos Rodríguez Cid, Taller Lirandy - Cristóbal Venegas Gómez oraz Multiplicalia. Główną tematyką praktyk było wykorzystanie narzędzi graficznych, np. Photoshop, Corel, Adobe Illustrator w projektowaniu graficznym przekazu reklamowego oraz badanie jego skuteczności. Uczestnicy tworzyli zarys kampanii reklamowej usług/produktów przystosowanej do zrealizowania za pośrednictwem sieci Web.

Uczniowie należący do trzeciej grupy projektu POWER kształcą się w Technikum Nr 9 w zawodzie technik mechanik. Mobilność grupy zrealizowana została w terminie od 20.06.2022r. do 08.07.2022r. 15 uczestników ponownie gościła instytucja partnerska euroMind, a organizacją przyjmującą dla uczniów była firma sektora technologicznego Dronetools, S.L. - firma specjalizująca się w produkcji dronów, zdalnie sterowanych systemów samolotowych i RPA. Wykorzystuje nowoczesne drukarki 3D, obrabiarki CNC oraz oprogramowanie parametryczne 3D. Dla gotowych produktów wykonuje wszystkie niezbędne testy lotnicze. Uczniowie - po wstepnych zajęciach z projektowania i modelowania przestrzennego - programowali urządzenia CNC, drukarki 3D, wytwarzali komponenty SLA oraz posługiwali się oprogramowaniem Chitubox.

Pojekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.