Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym

Opracowanie:Krzysztof Guzik. Opublikowano: 14 czerwca 2023r.

Beskid Niski i Magurski Park Narodowy to zielona, kwitnąca, pachnąca kraina magicznych miejsc, to przede wszystkim królestwo dzikiej przyrody, ale także miejsca pamięci. Charakterystycznymi elementami krajobrazu są tu liczne cmentarze z I wojny światowej, kamienne krzyże i kapliczki, stare wsie łemkowskie i drewniane cerkwie, pasące się na łąkach owce, krowy, konie. Pierwszy etap wycieczki to podróż szynobusem do miasta trzech rzek, czyli do Jasła, w którym zatrzymaliśmy się m.in. w Parku Miejskim i na Rynku. Przejazd autobusem do Kotani pozwolił nam przekonać się, jak urokliwy jest Beskid Niski.

Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Krempnej, gdzie obejrzeliśmy film oraz wysłuchaliśmy opowieści o czterech porach roku w Magurskim Parku Narodowym. Tutaj również przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji promowania czytelnictwa ("Jak nie czytam, jak czytam"), korzystając z licznych publikacji ośrodka. Kolejny etap wycieczki, to drewniana grekokatolicka cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana z XVII wieku z rokokowym ikonostasem (ściana ikon oddzielająca nawę od prezbiterium). Potem spacer na wzgórze ponad wsią, gdzie Austriacy założyli w 1916 roku cmentarz wojenny, na którym znajdują się 72 mogiły indywidualne i zbiorowe. I jeszcze jedna atrakcja na koniec, czyli drewniana cerkiew grekokatolicka w Kotani z XVIII wieku. Wieczorem był zaś czas na ognisko, śpiewanie piosenek oraz konkurs turystyczny.

Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym Uczniowie 2c na wycieczce w Magurskim Parku Narodowym