Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Otwarte spotkanie z Anonimowymi Alkoholikami

Opracowanie: Ewa Materna. Opublikowano: 6 kwietnia 2024r.

W dniu 21 marca 2024 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży z przedstawicielami grupy AA, czyli Anonimowymi Alkoholikami. W obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą uzależnienie od alkoholu, każde wsparcie stanowi nieocenioną pomoc na drodze do zachowania trzeźwości. AA jest międzynarodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy mieli lub wciąż mają problem z alkoholem. Podczas takich spotkań dzielą się własnym doświadczeniem i nadzieją, że mogą rozwiązać nie tylko swój problem, ale i pomagać innym w odzyskiwaniu trzeźwości. Jest to wspólnota honorowa, apolityczna i dostępna niemal wszędzie. Członkostwo jest otwarte dla każdego, kto pragnie zaprzestać picia alkoholu, nie ma też żadnych wymagań związanych z wiekiem czy wykształceniem uczestników.

Szacuje się, że Anonimowy Alkoholicy tworzą dziś społeczność ponad 2 milionów zdrowiejących alkoholików na całym świecie. Ich działalność polega na tworzeniu niewielkich grup samopomocowych. Spotkania AA gromadzą różną liczbę osób, w zależności od tego, w jak dużej miejscowości się odbywają lub ile znajduje się w okolicy innych grup AA. Grupę Anonimowych Alkoholików tworzą wyłącznie alkoholicy. Ciekawe jest też to, że grupa AA nie ma gabinetów, lekarzy, doradców czy psychologów! Wszyscy jej członkowie pomagają sobie nawzajem wyjść z alkoholizmu, oni sami decydują, co robią i jak funkcjonują.

Otwarte spotkanie z Anonimowymi Alkoholikami Otwarte spotkanie z Anonimowymi Alkoholikami Otwarte spotkanie z Anonimowymi Alkoholikami

Warto tu przypomnieć, że historia i początki AA sięgają 1935 roku. Wtedy to, w Akron, w stanie Ohio Bill Wilson i Robert Smith połączyli swoje siły w walce z alkoholizmem. Opracowali program 12 Kroków, który stał się fundamentem dla milionów osób na całym świecie poszukujących drogi wyjścia z uzależnienia:

 1. Akceptacja problemu alkoholowego i uznania własnej bezsilności w jego zwalczaniu
 2. Wiara w wyższą moc, która może przywrócić zdrowie psychiczne
 3. Podjęcie decyzji o powierzeniu naszego życia oraz naszej woli opiece tej wyższej mocy, jakkolwiek ją rozumiemy
 4. Przeprowadzenie dokładnej i bezwzględnej inwentaryzacji moralnej nas samych
 5. Przyznanie się do naszych błędów – przed samym sobą, inną osobą i wyższą mocą
 6. Gotowość do usunięcia tych defektów charakteru
 7. Prośba wyższej mocy o usunięcie naszych braków
 8. Spisanie listy wszystkich osób, którym zaszkodziliśmy i gotowość do naprawienia wyrządzonych szkód
 9. Wynagrodzenie szkód wobec tych osób, gdzie tylko jest to możliwe, o ile nie wyrządzimy przez to jeszcze większej krzywdy
 10. Kontynuowanie inwentaryzacji osobistej i natychmiastowe przyznawanie się do błędów
 11. Dążenie poprzez modlitwę i medytację do polepszenia naszego świadomego kontaktu z wyższą mocą
 12. Praktykowanie tych zasad we wszystkich naszych działaniach oraz przekazywanie ich innym alkoholikom

Otwarte spotkanie z Anonimowymi Alkoholikami

Program AA okazał się na tyle skuteczny, że dzisiaj prawie wszystkie grupy z niego korzystają. Mityngi AA zazwyczaj odbywają się cotygodniowo i mają na celu wsparcie w trwaniu w trzeźwości, gdyż walka z nałogiem wymaga nie tylko silnej woli, ale i wsparcia ze strony innych. Dlatego organizuje się dwa rodzaje mityngów AA:
- otwarte, na które mogą przyjść wszyscy zainteresowani, nie tylko alkoholicy; mogą to być np. ich znajomi, rodzina lub studenci psychologii czy resocjalizacji, młodzież szkolna,
- zamknięte, wyłącznie dla zadeklarowanych osób, które są uzależnione od alkoholu. Ważną cechą w AA jest anonimowość i zaufanie wśród członków, ponieważ pozwala na budowanie silnych więzi i zachęca do otwartości i szczerości podczas spotkań, co jest nieocenione w drodze do zdrowienia.
Czwartkowe otwarte spotkanie w naszej szkole z osobami z grupy AA było chyba pierwszym w jej historii i na pewno stanowiło niezwykle cenną formą programów edukacyjnych i prewencyjno-profilaktycznych, jakie są realizowane w ZST. Organizatorem spotkania była Pani mgr Ewa Materna.