Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Konferencja zawodowa w ZST - "Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?"

Opracowanie: Jóżef Stalec. Opublikowano: 29 marca 2024r.

W dniu 21 marca 2024 roku odbyła się w naszej szkole konferencja zawodowa pt. „Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?”. Rozpoczął ją główny pomysłodawca, wicedyrektor ZST, Pan Eugeniusz Bury, przedstawiając intencję, która przyświecała pomysłowi zorganizowania tego przedsięwzięcia, a następnie głos oddał Edycie Niemiec.

Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'

Pani Dyrektor ZST Rzeszów powitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła zaproszonych Gości: Panią Krystynę Stachowską, wiceprezydent Rzeszowa, Panią Iwonę Bereś, reprezentującą Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Panią Dorotę Nowak-Maluchnik,, Pana Mirosława Kwaśniaka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i przewodniczącego Komisji Edukacji, Panią Jadwigę Miąsik, reprezentującą Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa, Pana Zbigniewa Burego,Panią Agnieszkę Chmiel, reprezentującą Dyrektora Centrum Innowacji Miejskich Urban-Lab, Pana Tomasza Skoczylasa,Pana Janusza Dobrzańskiego, Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie, Pana Zbigniewa Stycznia, Prezesa Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Pana dr hab. Romana Zajdla, Profesora Politechniki Rzeszowskiej, Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Mechaniki, Pana ppor. Marka Zontka i Pana st. kpr. Alberta Madeja z 21 Batalionu Dowodzenia, Pana Radosława Krajewskiego, eksperta komercjalnego Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'

Następnie do wszystkich zebranych na konferencji zwróciła się Pani wiceprezydent Rzeszowa Krystyna Stachowska: podziękowała organizatorom konferencji za podjęcie tematu sztucznej inteligencji, będącej nowym zjawiskiem w różnych obszarach nauki i w życiu współczesnego społeczeństwa. Wyraziła też przekonanie, że konferencja będzie w przyszłości inspirowała młodzież do stawiania wielu pytań edukacyjnych i szukania satysfakcjonujących odpowiedzi i rozwiązań. Najważniejszym punktem konferencji były jednak ciekawe wystąpienia zaproszonych Prelegentów.

Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'

Pan dr hab. Roman Zajdel z Politechniki Rzeszowskiej w swoim wystąpieniu zdefiniował sztuczną inteligencję, wskazał jej rodzaje i przykłady zastosowania, jak i zagrożenia, wynikające z jej użytkowania. Z kolei ppor. Marek Zontek i st. kpr. Albert Madej mówili o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w wojsku, np. w działaniach obronnych, w identyfikacji osób, rozpoznaniu podwodnym, dezinformacji, w komunikacji z autonomicznymi pojazdami, w cyberatakach na infrastrukturę krytyczną, w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), w wizualizacji pola walki. Obok wielu pozytywów AI, również oni mówili o ryzyku związanym z jej wykorzystaniem. Pan Radosław Krajewski z Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. mówił o zastosowaniu sztucznej inteligencji w biznesie, zwrócił uwagę, że nie gwarantuje ona przewagi konkurencyjnej, ale jej pominięcie jest gwarantem porażki w biznesie. Jako ostatni wystąpił Pan Ireneusz Balawender, nauczyciel ZST i mówił o roli sztucznej inteligencji w codziennej praktyce szkolnej.

Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'

W końcowej części wydarzenia, w panelu dyskusyjnym wystąpili nauczyciele i uczniowie ZST Rzeszów, którzy prezentowali zawody i kierunki kształcenia w szkole z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: Pan Leszek Niedbała i technicy informatycy Dawid Siewierski, Bartosz Warda, Pan Wojciech Nabożny i technicy mechanicy Maciej Płonka, Sebastian Piechowski, Pan Ireneusz Balawender, Pani Aneta Tereszkiewicz i technicy programiści Jakub Kozdra, Kacper Ostrowski, Oskar Samborowski. Pan Janusz Ficek i technicy elektronicy Jakub Rzeczyca, Kacper Lepionka, Pani Barbara Gajewska i licealiści z klasy mundurowej Dawid Nawrot, Filip Kołodziej oraz technik elektronik Stanisław Gajewski, Pani Katarzyna Sowa i technicy reklamy Konstanty Podzis, Igor Mierzejewski.

Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'

Sztuczna inteligencja rozwija się w wielkim tempie, zmienia życie współczesnych ludzi. Nieustanny postęp technologiczny powoduje, że jest coraz bardziej dostępna i powszechna we wszystkich dziedzinach życia (nauka, przemysł, medycyna, media, itd.). Zorganizowana w ZST Rzeszów konferencja zawodowa wychodzi naprzeciw naszym codziennym potrzebom, wyzwala w nas coraz większą efektywność, wygodę, personalizację oraz, to co najcenniejsze dla większości z nas, zdrowie i bezpieczeństwo. Zapewne w przyszłości możemy spodziewać się jeszcze większej liczby innowacyjnych zastosowań AI, które będą wzbogacać nasze codzienne życie, ale musimy być też świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie ze sztucznej inteligencji.

Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?' Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'
Konferencja zawodowa w ZST - 'Sztuczna inteligencja - technologia czy zagrożenie?'