Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Europejski Dzień Języków

Opracowanie:EdytaBrzyska-Michalak. Opublikowano: 19 listopada 2023r.

W dniu 09.11.2023r. klasa 1DT wzięła udział w warsztatach pt. "Europejski Dzień Języków" poprowadzonych przez panią Ewę Nowak-Koprowicz, lidera zespołu zarządzającego EUROPE DIRECT Rzeszów, który działa przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży o istocie nauki języków obcych oraz podejmowanie nauki większej liczby języków niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków
Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków
Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków
Europejski Dzień Języków