Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Konferencja zawodowa "Edukacja dla Biznesu"

Opracowanie: Eugeniusz Bury. Opublikowano: 17 listopada 2023r.
logotypy

W dniu 30 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, przy ulicy Matuszczaka 7, odbędzie się konferencja zawodowa pt. "Edukacja dla Biznesu", podczas której szkoły zawodowe Rzeszowa zaprezentują atuty i zasoby związane z inteligentnymi technologiami w kategoriach objętych Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnych specjalizacji.

Celem konferencji jest promocja szkolnictwa zawodowego w środowisku szkół podstawowych – jej dyrektorów, doradców zawodowych, a przede wszystkim uczniów. Prezentacja potencjału szkół zawodowych dla biznesu będzie doskonałą okazją do zweryfikowania procesu wdrażania innowacji w regionie i próbą wskazania kierunków rozwoju przyszłych kadr do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności województwa, a tym samym rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia.

Konferencja będzie się składać z dwóch paneli:

  • I panel – edukacyjny (prezentujący atuty i zasoby wszystkich rzeszowskich szkół zawodowych w zakresie inteligentnych technologii)
  • II panel – dyskusyjny (prezentujący oczekiwania pracodawców współpracujących ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego związanego z inteligentnymi technologiami w obszarach strategii Województwa Podkarpackiego).

Podczas II panelu, moderowanego przez przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych, reprezentanci władz samorządowych, jak również biznesu, będą prezentować kierunki rozwoju gospodarczego w odniesieniu do inteligentnych technologii. Relacja z konferencji będzie transmitowana online na szkolnym kanale YouTube i dostępna na stronie www.zstrzeszow.pl.

PARTNER:

Opis obrazka 1
Województwo Podkarpackie
Opis obrazka 2
Regionalna Strategia Innowacji

PATRONAT:

Opis obrazka 1
Marszałek Województwa
Podkarpackiego
Opis obrazka 1
Prezydent Miasta Rzeszowa
Opis obrazka 1
Rzeszów Stolica Innowacji
Opis obrazka 1
Instytut Badań
Edukacyjnych
Opis obrazka 1
Zintegrowany System
Kwalifikacji

PATRONAT MEDIALNY:

Opis obrazka 1
TVP3 Rzeszów
Opis obrazka 1
Polskie Radio Rzeszów
Opis obrazka 1
Nowiny
Opis obrazka 1
Nowiny24

ORGANIZATOR:

Opis obrazka 1
Zespół Szkół Technicznych