Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności

Opracowanie: Józef Stalec. Opublikowano: 2 stycznia 2024r.

W dniu 14 grudnia 2023r. odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie ze Świadkiem Historii - mające na celu przypomnienie okoliczności wprowadzenia stanu wojennego (w tym roku przypada już 42. rocznica tego wydarzenia). Na spotkanie w naszej auli z licznie zgromadzoną młodzieżą został zaproszony Pan Marian Irzyk – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych, członek opozycji solidarnościowej.

Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności

Pan Marian w trakcie spotkania przedstawił swoje odczucia i wrażenia z 13 grudnia 1981 roku, omówił niektóre działania opozycji demokratycznej, jak i własne w okresie stanu wojennego i w latach osiemdziesiątych. Młodzież mogła usłyszeć, jakie były uciążliwości dla Polaków po wprowadzeniu stanu wojennego (internowanie niewygodnych dla władzy ludzi, delegalizacja Solidarności, militaryzacja zakładów pracy, zakaz zgromadzeń, tłumienie protestów, śmierć górników z Kopalni „Wujek”, śmierć kapłanów związanych z Solidarnością, szlabany milicyjne i wojskowe na rogatkach miast, godzina milicyjna, kartki żywnościowe, wyłączone telefony, rewizje, cenzura, podsłuchy).

Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności

Jednocześnie nasz Gość opowiedział o szczególnych zasługach Jana Pawła II dla powstania ruchu solidarnościowego, o mszach za ojczyznę w stanie wojennym, o sprzeciwie wobec brutalnej polityki władz PRL-u i solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami poprzez stawianie w oknach symbolicznych świeczek (podobny gest - jedności z żyjącymi w rzeczywistości stanu wojennego – pojawił się w odezwie prezydenta Ronalda Reagana do Amerykanów), o wielkiej akcji kolportażu podziemnych wydawnictw, w którą szczególnie zaangażowany był Pan Marian, ale też nie zabrakło ciepłych zdań o pomocy - rzeszowskiego Kościoła i jego kapłanów - działaczom opozycyjnym (takim szczególnym miejscem była Fara czy Kościół Bernardynów, gdzie spotykano się nie tylko na modlitwie, ale też śpiewano patriotyczne i okolicznościowe pieśni i piosenki).

Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności
Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności

W zadawanych naszemu Gościowi pytaniach, jak i w jego odpowiedziach wybrzmiał również tak bolesny problem, jak wielki zakres inwigilacji prowadzonej przez tajnych współpracowników SB w polskim społeczeństwie, ale też - co zaskoczyło zgromadzonych - pomoc niesiona przez niektórych (nielicznych) milicjantów działaczom opozycyjnym.

Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności
Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności Żywa lekcja historii z Marianem Irzykiem o stanie wojennym i powstania Solidarności

Na koniec spotkania nasz Gość podziękował za zaproszenie na tę szczególną lekcję i jakże owocne spotkanie z uczniami naszej szkoły, którzy jednocześnie mogli obejrzeć, dotknąć wielu wydawnictw, odznak, materiałów, powstałych w okresie stanu wojennego, a zebranych przez Pana Mariana. Również młodzież i nauczyciele naszej szkoły serdecznie podziękowali bohaterowi spotkania za tak ciekawe, pouczające i bardzo emocjonalne spotkanie. Organizacją spotkania zajęła się Pani Małgorzata Pękala i Pan Józef Stalec, którzy po jego zakończeniu zaprosili Gościa na krótką rozmowę i poczęstunek do biblioteki szkolnej.
(zdjęcia: Wojtek Mazur i Bartek Pietrzyk z klasy 2d)