Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Konferencja zawodowa w naszej szkole nt. "Edukacji dla Biznesu"

Opracowanie: Józef Stalec. Opublikowano: 16 grudnia 2023r.

W dniu 30 listopada 2023 roku w naszej szkole odbyła się Konferencja zawodowa - "Edukacja dla Biznesu" w ramach Regionalnej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Jej celem była prezentacja kierunków kształcenia rzeszowskich szkół zawodowych i możliwości podjęcia pracy w lokalnych firmach, ich wzajemnych relacji i oczekiwań. Do udziału w konferencji zaproszono szkoły zawodowe oraz uczniów ósmych klas szkół podstawowych z Rzeszowa. Podczas konferencji zaprezentowano najbardziej przyszłościowe kierunki kształcenia z zakresu inteligentnych specjalizacji, takie jak lotnictwo i kosmonautyka, informatyka i telekomunikacja, motoryzacja i jakość życia.

Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'

Konferencja służyła również zweryfikowaniu procesu wdrażania innowacji w regionie i próbie wskazania kierunków rozwoju przyszłych kadr do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności województwa. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane m.in. ze środków unijnych projektu „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, Oś priorytetowa I Konkurencja i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Organizatorem wydarzenia była nasza szkoła, a partnerem - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Patronat honorowy pełnili: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa i Instytut Badań Edukacyjnych, patronat medialny: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Nowiny24.

Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'

Uczestników wydarzenia powitała dyrektor naszej szkoły, Pani Edyta Niemiec. Wśród zaproszonych gości i uczestników znaleźli się m.in: Pani Izabela Śląska – reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pan Paweł Wais – reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pan Mirosław Kwaśniak – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa, Pani Jadwiga Miąsik – reprezentująca Dyrektora Wydziału Edukacji i Oświaty Miasta Rzeszowa, Pani Aneta Czarniecka – Instytut Badań Edukacyjnych, Pan Krzysztof Stańko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa do spraw Innowacji i Rozwoju, Pan Łukasz Koźlik - Kierownik Operacyjny w firmie Heli-One Poland z Jasionki, Pani Joanna Araszkiewicz - Dyrektor Personalny w firmie Pratt&Whitney, Pan Paweł Hoffman - właściciel firmy Serwis samochodowy Hoffman, Pan Zbigniew Jaworski – właściciel firmy Zielona Dolina - Szkółka Roślin Ozdobnych, Pani Małgorzata Szela-Martynuska - Koordynator HR/HR Biznes Partner Memory Paper Print sp. z o.o. z Zaczernia, Pan Tomasz Pietrych - właściciel firmy Business Solutions.

Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'

Konferencja przebiegała w dwóch panelach: edukacyjnym i dyskusyjnym, a jej oficjalnego otwarcia dokonał Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu podziękował za zorganizowanie konferencji, zaproszenie do jej współorganizowania, przekazał pozdrowienia od Marszałka Województwa Podkarpackiego, a następnie min. skupił się na Regionalnej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Potem głos zabierali przedstawicie dwunastu zaproszonych szkół zawodowych z Gminy Miasto Rzeszów: Pan Bogdan Czach z Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Pan Adam Fudali z Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, Pani Anna Bryda-Siwiec z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie, Pani Barbara Sabik z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Pani Katarzyna Nowak, dyrektor Zespół Szkół Nr 3 w Rzeszowie, Pani Renata Szajna z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, Pani Maria Słuja z Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, Pan Adrian Lubas z Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, Pan Piotr Zaworski z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, Pan Janusz Gudyka z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, Pan Zbigniew Zagrodnik, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, oraz Pan Eugeniusz Bury, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, który wskazał m.in. na innowacyjność ZST, bogatą bazę dydaktyczną, dobrze przygotowaną kadrę oraz cenną współpracę z firmami i uczelniami wyższymi.

Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'

Po zakończeniu pierwszej części konferencji została zarządzona przerwa na słodki poczęstunek i kawę, a następnie rozpoczęto drugi panel - panel o charakterze dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli lokalnego biznesu. Jego celem było m.in. przybliżenie funkcjonujących w regionie firm, instytucji, określenie oczekiwań pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego, związanego z inteligentnymi specjalizacjami. Ten panel poprowadziła Pani Aneta Czarniecka, główny ekspert ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. W panelu głos zabrali: Pan Krzysztof Stańko – pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa do spraw Innowacji i Rozwoju, Pan Łukasz Koźlik, Kierownik Operacyjny firmy Heli-One Poland z Jasionki, zajmującej się obsługą i naprawą śmigłowców, Pani Joanna Araszkiewicz - Dyrektor Personalny w firmie Pratt&Whitney, Pan Paweł Hoffman, właściciel firmy Serwis samochodowy Hoffman, Pan Zbigniew Jaworski – właściciel mikrofirmy Zielona Dolina - Szkółka Roślin Ozdobnych, Pani Małgorzata Szela-Martynuska - Koordynator HR/HR Biznes Partner z drukarni cyfrowej Memory Paper Print sp. z o.o. z Zaczernia, Pan Tomasz Pietrych, właściciel firmy Business Solutions, Pani Izabela Śląska - wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'

Na zakończenie konferencji Pani dyrektor Edyta Niemiec jeszcze raz podziękowała wszystkim uczestnikom i obserwatorom za przybycie na nią, zapraszając jednocześnie Gości na lunch oraz na X Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej KLASTER (29 II 2024 na Politechnice Rzeszowskiej).

Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'
Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu' Konferencja zawodowa 'Edukacja dla Biznesu'