Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Dzień Edukacji Narodowej w ZST

Opracowanie: Józef Stalec. Opublikowano: 29 października 2023r.

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, jest świętem tych, którzy pracują z uczniem i dla ucznia, ale również samych uczniów! W piątkowe przedpołudnie - 13 października 2023 r., w hali ZST - odbyła się okolicznościowa, uroczysta akademia, upamiętniająca również 250-lecie powołania Komisji Edukacji Narodowej (14 października 1773). Jak co roku, z tej okazji, uczniowie ZST mogli wyrazić swoją wdzięczność, podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły, czego symbolem były kwiaty, wręczone Pani Dyrektor Edycie Niemiec i Pani Wicedyrektor Monice Konior-Oleszko przez przedstawicieli SU - Michała Pociaska i Konstantego Peodzisa.

Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST
Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST

Pani Dyrektor Edyta Niemiec w okolicznościowym przemówieniu podziękowała z kolei nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za pracę pełną poświęceń, za cierpliwość i zrozumienie, za kreatywność oraz pasję i zaangażowanie wkładane w wychowanie młodego pokolenia. Życzyła, aby podejmowane działania były źródłem satysfakcji i inspiracji do podejmowania nowych wyzwań w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zwróciła się również do uczniów, aby nie zapominali, że ich głównym celem powinna być nauka i zdobywanie nowych umiejętności!

Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST
Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST

Następnie Pani Dyrektor wręczyła i pogratulowała nauczycielom i pracownikom szkoły przyznanych im wyróżnień i nagród. W tym roku szkolnym szczególne wyróżnienie - tytuł Honorowego Profesora Oświaty - nadał Minister Edukacji Narodowej Panu Wicedyrektorowi Eugeniuszowi Buremu (odebrał go w tym dniu w Warszawie). Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano Panu Profesorowi Wojciechowi Nabożnemu. Nagrody Prezydenta Rzeszowa przyznano Pani Wicedyrektor Monice Konior-Oleszko i Panu Profesorowi Wojciechowi Pilawskiemu. Natomiast Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi: Ireneusz Balawender, Janusz Ficek, Barbara Gajewska, Krzysztof Gątarski, Agata Grochowska, Urszula Kalandyk, Aleksandra Kapelewska-Barć, Henryk Karaś, Monika Krzywonos, Katarzyna Książek, Karolina Litwin, Małgorzata Lubas, Teresa Malczewska, Urszula Mentel, Grzegorz Musiał, Marta Przeszłowska, Iwona Skoczylas-Pilat, Katarzyna Sowa, Jerzy Szeliga, Aneta Terszkiewicz,Elżbieta Wolanin.

Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST
Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST

W części artystycznej Anna Skrobacz i Adam Wrzesień odczytali wiersz Wisławy Szymborskiej "Stary profesor", a Julia Głazowska, Kinga Kąkol, Wiktoria Leniar, Konstanty Peodzis i Jakub Rzeczyca zaśpiewali piosenkę z repertuaru Sanah, z tekstem Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy się nie zdarza". W przygotowanie akademii zaangażowali się ponadto Jakub Buda, Sabina Liszcz, Marcin Mędrak (poczet sztandarowy), Michał Gaweł, Dawid Łazarz (nagłośnienie), Bartosz Antonik (zdjęcia). Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialny był Pan Józef Stalec.

Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST
Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST
Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST
Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST
Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST
Dzień Edukacji Narodowej w ZST Dzień Edukacji Narodowej w ZST