Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

"Let’s do IT- Innovate Together" ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+

Opracowanie: Małgorzata Prokop. Opublikowano: 17 października 2023r.

Nauczyciele z naszej szkoły: Anna Leja, Małorzata Prokop, Anna Rak, Jacek Kozłowski od poniedziałku biorą udział w Job Shadowing - obserwcji pracy dotyczącym realizacji projektu Erasmus+ w ramach Edukacji Szkolnej w Penalva do Castelo w Portugalii. W wizycie uczestniczą również nauczyciele ze szkół partnerskich z Portugalii, Niemiec i Włoch. Celem projektu jest stworzenie zdrowego i przyjaznego środowiska szkolnego koncentrując się na zapobieganiu zachowaniom agresywnym wśród młodzieży, promowaniu postawy tolerancji i akceptacji oraz zdrowego stylu życia. Podczas obserwacji pracy w Agrupamento de Escolas nauczyciele biorą udział w warsztatach z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji, obserwują i prowadzą zajęcia z portugalską młodzieżą. Omawiane są również szczegóły realizacji zadań projektowych.

'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+ 'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+ 'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+
'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+ 'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+ 'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+
'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+ 'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+ 'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+
'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+ 'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+ 'Let’s do IT- Innovate Together' ZST rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+