Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Pakiet ubiorczy OPW dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV w Rzeszowie

Opracowanie: Edyta Niemiec. Opublikowano: 19 grudnia 2023r.

Kadeci z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie otrzymali pakiet ubiorczy na rok szkolny 2023/24. Stało się to możliwe dzięki umowie podpisanej przez Gminę Miasto Rzeszów z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego

Pakiet ubiorczy OPW dla 26 uczniów składa się z: bluzy i spodni ubioru mundurowego, dwóch koszulek T-shirt w kolorze jednolitym, beretu granatowego typu drak blue o barwie numer 00008B/00139, zestawu oznak regulaminowych do ubioru, bluzy ocieplanej typu polar w kolorze jednolitym dla szkoły, plecaka taktycznego o pojemności 25 litrów w kolorze kamuflażu pantera, rękawicy i czapki zimowej czarnej. Wartość przyznanej na ten cel dotacji wyniosła 30 160.00 zł, stanowiąc 80% kwoty przewidzianej na realizację zadania. Pozostałe 20% kosztów (7 540.00 zł) przekazał Beneficjent jako wkład własny, co dało w sumie kwotę 37 700.00 zł.

Ministerialny program OPW znacząco wspiera placówki oświatowe w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Zakłada on zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane na różnych etapach edukacji w szkole ponadpodstawowej. Zajęcia te odbywają się przy wsparciu instruktorów wojskowych z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie.

Wszystkie te działania mają charakter perspektywiczny, zwłaszcza dla uczniów XIV LO, ponieważ mogą oni w przyszłości skorzystać m.in. z odbycia skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, preferencji w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach oraz stałe konsultacje przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnej do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.