Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Obowiązkowa lekcja historii - wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Opracowanie: Krzysztof Guzik. Opublikowano: 8 października 2023r.

We wtorek 21 września br. 29 uczniów klasy 3c technikum wraz z 2 opiekunami, Krzysztofem Guzikiem i Józefem Stalcem, udało się do Oświęcimia – do byłego obozu hitlerowskiego Auschwitz–Birkenau. Miejsce to jest największym obozem zagłady Żydów oraz innych nacji podczas II wojny światowej. W ciągu niespełna 5 lat istnienia w obozie zginęło od 1 do 1,3 mln ludzi. Wśród nich większość stanowili Żydzi (ok. 1 mln), następnie Polacy (ok.70-75 tysięcy). Utworzony został w 1940, a pierwszy transport z 748 więźniami-Polakami z Tarnowa dotarł 14 czerwca tego roku.

Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Ta osobliwa pamiątka jest miejscem, którą każdy powinien zobaczyć, by zrozumieć ogrom tragedii, jaka rozegrała się w tym miejscu w latach 40. XX wieku. Przejście przez autentyczny teren byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady było nie tylko cenną lekcją historii, ale też nowym osobistym doświadczeniem. Zagłębienie się w historię i przestrzeń Auschwitz stawia po powrocie przed każdym wiele niepokojących pytań. Pamięć nie jest dana raz na zawsze.

Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Zwiedzanie obejmowało obozy Auschwitz I oraz Auschwitz II Birkenau – miejsca, które stały się symbolem nazistowskich zbrodni i holocaustu – eksterminacji narodu żydowskiego. Z przewodniczką, po minięciu bramy z niemieckim napisem „Arbeit macht frei”, rozpoczęliśmy zwiedzanie wystawy stałej oraz obiektów na terenie obozu macierzystego Auschwitz I. Następnie udaliśmy się do obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie znajdują się najważniejsze obiekty poobozowe: rampa wyładowcza, ruiny komór gazowych i krematoriów oraz baraki więźniarskie.

Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Odwiedzane miejsca oraz eksponaty muzealne zrobiły na nas wielkie wrażenie. Była to prawdziwa lekcja historii, uwrażliwiająca na los innych oraz skłaniająca do głębokiej refleksji nad istotą człowieczeństwa i potrzebą pielęgnowania takich wartości, jak wzajemny szacunek, przyjaźń, tolerancja, miłość.

Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Wycieczka klasy 3c do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau