Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Olimpiada Liderów Informatyki i Telekomunikacji POLTELEINFO – ETAP OKRĘGOWY

Opracowanie: Leszek Niedbała. Opublikowano: 21 marca 2024r.

8-go marca 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy Olimpiady Liderów Informatyki i Telekomunikacji POLTELEINFO w roku szkolnym 2023/24. Jest to już druga edycja olimpiady organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a współorganizatorem jest między innymi Politechnika Rzeszowska. Za dobór zadań na poszczególne etapy Olimpiady Liderów Informatyki i Telekomunikacji jest odpowiedzialnością Komitetu Głównego. Ten komitet jest powoływany przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i składa się z nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich oraz innych specjalistów z dziedziny telekomunikacji i informatyki. To kolegium ekspertów zajmuje się przygotowywaniem zadań konkursowych, które są dostosowane do wymogów i poziomu trudności danego etapu olimpiady. Dzięki temu zapewniane jest rzetelne i profesjonalne podejście do sprawdzania umiejętności uczestników i wyznaczanie najlepszych wyników.

Olimpiada Liderów Informatyki i Telekomunikacji POLTELEINFO – ETAP OKRĘGOWY Olimpiada Liderów Informatyki i Telekomunikacji POLTELEINFO – ETAP OKRĘGOWY Olimpiada Liderów Informatyki i Telekomunikacji POLTELEINFO – ETAP OKRĘGOWY
Olimpiada Liderów Informatyki i Telekomunikacji POLTELEINFO – ETAP OKRĘGOWY Olimpiada Liderów Informatyki i Telekomunikacji POLTELEINFO – ETAP OKRĘGOWY Olimpiada Liderów Informatyki i Telekomunikacji POLTELEINFO – ETAP OKRĘGOWY

Zadania konkursowe, przygotowane przez nauczycieli akademickich, obejmują treści podstawowe i dodatkowe zagadnienia z programu olimpiady. Pierwszy etap odbywa się online, a finał trzeciego etapu jest organizowany na Politechnice Bydgoskiej. Olimpiada otrzymuje wsparcie finansowe od Ministerstwa Edukacji i Nauki, podkreślając tym samym jej znaczenie w promocji nauki i technologii wśród uczniów. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie z następujących szkół: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Technikum nr 5 im. Gen. Stanisława Maczka w Krośnie, II LO im Kopernika w Mielcu, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu. W zawodach II stopnia Olimpiady, uczestnicy grupy informatycznej muszą posiadać wiedzę z zakresu struktur danych, algorytmiki, języków programowania, systemów operacyjnych oraz projektowania i implementacji efektywnych algorytmów. Natomiast w zawodach II stopnia dla grupy telekomunikacyjnej wymagana jest znajomość normalizacji technologii telekomunikacyjnych, projektowania infrastruktur, funkcjonowania nowych technologii sieciowych, oraz analizy funkcjonalności systemów telekomunikacyjnych zgodnie z modelem warstwowym. W zawodach III stopnia, zadania są rozbudowane i o wyższym stopniu trudności, wymagające łączenia wiedzy z różnych przedmiotów.

Olimpiada Liderów Informatyki i Telekomunikacji POLTELEINFO – ETAP OKRĘGOWY