Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Rafał Sądek – uczeń kl. 3c laureatem VIII edycji Olimpiady Statystycznej

Opracowanie: Katarzyna Sowa. Opublikowano: 26 marca 2024r.

Zawody centralne Olimpiady Statystycznej składają się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbył się 28 lutego 2024r., w wyniku którego spośród 80 finalistów wyłoniono najlepszą 30-tkę uczestników drugiego etapu. Wśród zakwalifikowanych do drugiego etapu znalazł się uczeń kl. 3c – Rafał Sądek. 13 marca 2024r. Rafał wziął udział w drugim etapie OS, który odbył się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Rafał uzyskał tytuł laureata. Na uwagę zasługuje fakt, że Rafał był jedynym uczestnikiem reprezentującym technikum – wszyscy pozostali uczestnicy to uczniowie liceów ogólnokształcących. Program olimpiady jest bardzo obszerny i wymaga wiedzy z różnych dziedzin, a zadania są bardzo skomplikowane i obszerne, wymagają szczegółowej analizy. Tym bardziej GRATULUJEMY Rafałowi tak zaszczytnego miejsca i zdobytego tytułu.

Rafał Sądek – uczeń kl. 3c laureatem VIII edycji Olimpiady Statystycznej Rafał Sądek – uczeń kl. 3c laureatem VIII edycji Olimpiady Statystycznej
Rafał Sądek – uczeń kl. 3c laureatem VIII edycji Olimpiady Statystycznej