Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Arteterapia a nadejście wiosny w ZST

Opracowanie: Ewa Materna. Opublikowano: 6 kwietnia 2024r.

Nadejście wiosny w naszej szkole uczczono w szczególny sposób. Uczniowie klas pierwszych wykonali (22 i 25 marca) piękne prace o świąteczno-wiosennej tematyce, a utrwalone na pisankach i deseczkach (taka swoista arteterapia w formie decoupage!). Terapeuci sięgają po różne formy i metody pomocy terapeutycznej, skutecznie służącej komunikacji międzyludzkiej. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może np. tworzyć obrazy i obiekty - w celu ich eksploracji, dzielenia się przeżyciami. Arteterapia pozwala więc lepiej zrozumieć siebie, jak i naturę własnych problemów i trudności, prowadzi do pozytywnej i trwałej zmiany w postrzeganiu siebie, swoich aktualnych relacji, do poprawy jakości życia.

Arteterapia a nadejście wiosny w ZST Arteterapia a nadejście wiosny w ZST Arteterapia a nadejście wiosny w ZST

Znawcy tematu podkreślają, że celem arteterapii jest:

  • rozpoznanie potrzeb emocjonalnych, poznawczo-rozwojowych i możliwości manualnych,
  • wzrost zdolności percepcyjno-poznawczych, emocjonalno-społecznych,
  • uzewnętrznianie przeżyć i doznań, socjalizacja i usprawnianie możliwości ruchowych,
  • relaksacja, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji,
  • pogłębienie znajomości samego siebie,
  • trenowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami,
  • zyskanie optymizmu i wiary w siebie,
  • zdobycie odporności na niepowodzenia, wypracowanie dystansu do trudnych życiowych sytuacji

Arteterapia a nadejście wiosny w ZST Arteterapia a nadejście wiosny w ZST Arteterapia a nadejście wiosny w ZST
Arteterapia a nadejście wiosny w ZST Arteterapia a nadejście wiosny w ZST Arteterapia a nadejście wiosny w ZST

Mamy nadzieję, że powyższe cele zostały osiągnięte w podjętym działaniu naszych uczniów, (pozwoliły uczniom się wyciszyć, zrelaksować, poprawić koncentrację i skupienie, nauczyć wytrwałości, cierpliwości i konsekwencji w dążeniu do celu), a "skutkiem ubocznym” były wspomniane na wstępie artystyczne prace naszej młodzieży! Pieczę podczas tej akcji nad uczniami pełniła Pani mgr Ewa Materna, będąca też jej pomysłodawczynią.

Arteterapia a nadejście wiosny w ZST Arteterapia a nadejście wiosny w ZST Arteterapia a nadejście wiosny w ZST