Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Rekrutacja do udziału w projekcie Erasmus!

Opracowanie: Ireneusz Balawender. Opublikowano: 24 stycznia 2024r.

Działanie realizowane jest w ramach akredytacji programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-096408 oraz wniosków projektowo-budżetowych o numerach: 2022-1-PL01-KA121-VET-000067514 i 2023-1-PL01-KA121-VET-000138691 oraz jest współfinansowane przez Unię Europejską.

W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu mobilności w ramach akredytacji programu Erasmus o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-096408 oraz zatwierdzonymi wnioskami budżetowymi o numerach: 2022-1-PL01-KA121-VET-000067514 i 2023-1-PL01-KA121-VET-000138691 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 - Pani Edyta Niemiec ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w w/w. projekcie. Działanie współfinansowane jest przez Unię Europejską. Poniżej zamieszczamy komplet dokumentacji informacyjnej oraz rekrutacyjnej.

Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego:


L.p. Rodzaj dokumentu Link do dokumentu
1. Ogłoszenie Rekrutacyjne Erasmus 2024
2. Regulamin rekrutacji uczestników
3. Regulamin stażu zagranicznego ZST Rzeszów
4. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do udziału w projekcie
5. Załącznik Nr 1: Rekomendacja wychowawcy klasy
6. Załącznik Nr 2: Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich
7. Załącznik Nr 3: Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych